Thành phố Vĩnh Yên: năm 2018 giải ngân vốn đầu tư công trên 247 tỷ đồng

14/01/2019

Năm 2018 thành phố Vĩnh Yên lập kế hoạch đầu tư công phân bổ vốn 108 dự án, trong đó thành phố 67 dự án; xã, phường 40 dự án; hỗ trợ dự án trên địa bàn 1. Đến hết năm ước giải ngân vốn đầu tư công đạt 247 tỷ đồng. Việc giải ngân được thực hiện theo đúng quy trình, quy định trên cơ sở nguồn thu trong năm, tập trung ưu tiên trả nợ xây dựng cơ bản; dự án có khối lượng hoàn thành và các dự án triển khai mới. Thành phố đã thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư cho 20 dự án cần thiết đầu tư trong giai đoạn 2016-2020; thẩm định theo phân cấp 8 dự án; trình phê duyệt 19 dự án. Cùng với đó, thành phố đã đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyết toán dự án hoàn thành. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý các dự án, quá trình nghiệm thu, quản lý chất lượng công trình được quan tâm; công tác giám giát đầu tư, giám sát cộng đồng được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả đảm bảo chất lượng công trình thi công.

                                                                                      T/h: Thu Hằng

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào