Năm 2018, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế xã Định Trung tăng 13,4%

23/01/2019

Năm 2018, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tăng cường công tác lãnh chỉ đạo và điều hành, kịp thời giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện do đó đã đạt được kết quả tích cực.

Theo báo cáo của UBND xã Định Trung, năm 2018, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn ước đạt 595,6 tỷ đồng đạt 101,6% kế hoạch và tăng 13,4% so với năm 2017. Trong đó ngành Thương mại - dịch vụ ước đạt 290,6 tỷ đồng, tăng 16,1 % so với năm 2017 chiếm,  Công nghiệp - xây dựng ước đạt 227,5 tỷ đồng tăng 14,5% so với năm 2017; Nông nghiệp, thủy sản ước đạt 77,5 tỷ tăng 1,5% so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành Dịch vụ thương mại, giảm dần tỷ trong ngành Nông - Lâm - Thủy sản. Với tỷ trọng ngành TM-DV Chiếm 48,8 %, CN-XD chiếm  38,2% và ngành Nông - Lâm Thủy sản chiểm 13 % trong cơ cấu kinh tế của xã.

Năm 2019, xã Định Trung phấn đấu tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý; phát triển kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư và tích cực khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 ước tăng 15,3% so với năm 2018

T/h: Nguyệt Ánh

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào