Hội Cựu chiến binh phường Đống Đa tổ chức tổng kết phong trào CCB gương mẫu giai đoạn 2019-2024

25/04/2019

 

Sáng ngày 24/4/2019, Hội CCB phường Đống Đa đã tổ chức tổng kết phong trào CCB gương mẫu giai đoạn 2019-2024 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2019-2024.

5 năm qua, Hội CCB phường Đống Đa đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên. Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên cùng nhân dân trong phường gương mẫu chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp. Hội đã quán triệt, triển khai tới các chi hội và hội viên thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do các cấp hội phát động như cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào “CCB gương mẫu"… đặc biệt là phong trào “CCB gương mẫu làm kinh tế giỏi" được đẩy mạnh ở tất cả các chi hội. Hội đã huy động được các nguồn vốn, giúp hội viên phát triển kinh tế, như tín chấp với Ngân hàng chính sách, với sư nợ từ 1,2 tỷ đến 1,5 tỷ đồng, vận động hội viên góp vốn phát triển chân quỹ hội hàng năm. Hiện hội đã thành lập được 01 câu lạc bộ CCB làm kinh tế. Tỷ lệ hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu đạt bình quân 98 % và trên 80% gia đình đạt gia đình văn hóa. Toàn Hội có trên 60% hộ gia đình hội viên có mức sống khá giàu trở lên... Ngoài các phong trào thi đua, Hội CCB phường còn vận động hội viên tham gia đóng góp các hoạt động như đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thành lập và duy trì hiệu quả mô hình câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường ở các khu dân cư. Giai đoạn 2014-2019, đã có 55 tập thể và 125 CCB gương mãu được biểu dương khen thưởng; gần 300 hội viên CCB được tặng Kỷ niệm chương CCB Việt Nam.

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019- 2024, Hội CCB phường Đống Đa xác định nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu, xây dựng hội TSVM cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới nâng cao hơn hiệu quả phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu”. Phấn đấu đạt tỷ lệ 99% hội viên gương mẫu, gia đình hội viên đạt danh hiệ văn hóa, 100% chi hội đạt TSVM, tăng tỷ lệ gia đình hội viên khá, giàu lên 78%...

T/h: Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào