Quý I năm 2019, ngành công nghiệp, xây dựng phường Đống Đa đạt trên 68,5 tỷ đồng tỷ đồng

03/05/2019

Hiện nay, tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng phường Đống Đa chiếm gần 40% cơ cấu kinh tế toàn phường. Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2018, để ngành công nghiệp - xây dựng phát triển ổn định, phường Đống Đa đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, khuyến khích động viên cán bộ, hội viên, nhân dân, các thành phần kinh tế tích cực tham gia phát triển các mô hình tiểu thủ công nghiệp, tìm kiếm mở rộng thị trường để các sản phẩm công nghiệp đến gần hơn với người tiêu dùng, từ đó kích cầu tiêu dùng, nâng cao giá trị sản xuất. Cùng với đó, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các lớp đào tạo nghề, đáp ứng với yêu cầu của các doanh nghiệp hiện nay.

Quý I, năm 2019, ngành công nghiệp, xây dựng phường Đống Đa giữ ổn định mức tăng trưởng. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ cá thể trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng trên địa bàn phát triển khá so với cùng kỳ, góp phần đưa tổng giá trị sản xuất của ngành trong quý I đạt trên 68,5 tỷ đồng, bằng gần 116% so cùng kỳ năm 2018, bằng 24,69% so với kế hoạch năm 2019.

 

T/h: Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào