Quý I giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn thành phố tăng 16,5%

13/05/2019

 

           Theo báo cáo của UBND thành phố Vĩnh Yên quý I năm 2019, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn ước đạt gần 8.780 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Giá trị sản xuất ngành ngành dịch vụ ước đạt trên 2.235 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng ước đạt gần 6.480 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ. và giá trị sản xuất ngành Nông Nghiệp Thủy sản ước đạt 64,2 tỷ đồng, tăng 0,9% so với cùng kỳ.

Trong những tháng còn lại năm 2019, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển dịch vụ, kế hoạch về phát triển nông nghiệp thành phố năm 2019; triển khai đầu tư xây dựng các chợ theo kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động khuyến công trên địa bàn đưa thiết bị kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển mạnh sản xuất rau an toàn. Thành phố Vĩnh Yên phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn năm 2019  đạt trên 58.880 tỷ đồng, trong đó ngành dịch vụ  đạt 7580 tỷ đồng , công nghiệp xây dựng đạt trên 50.710 tỷ đồng, ngành nông nghiệp thủy sản  đạt 298 tỷ đồng.

T/h: Nguyệt Ánh

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào