Thành phố Vĩnh Yên tích cực xác lập môi trường thể chế và tâm lý xã hội thuận tiện cho kinh tế tập thể, HTX phát triển

22/05/2019

Thực hiện Nghị quyết số 13 – NQ/TW ngày 18/3/2012, hội nghị lần thứ 5, BCH TW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Thành phố Vĩnh Yên đã tích cực xác lập môi trường thể chế và tâm lý xã hội thuận tiện cho kinh tế tập thể, HTX phát triển.

            Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX đã được  cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi. Hàng năm, thành phố đã thực hiện tốt KH đào tạo, bồi dưỡngcán bộ HTX của tỉnh. Ngoài ra, các HTX cũng cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng đào tạo ngắn hạn, dài hạn do Trung ương và tỉnh tổ chức. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt và thành viên HTX, cán bộ quản lý về HTX. Phối hợp tốt với trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh thuộc sở Công thương tạo điều kiện để HTX trên địa bàn thành phố quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác thương mại, kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao trình độ công nghệ, quản lý và tiêu thụ sản phẩm của HTX thông qua các hội chợ triển lãm. Thực hiện tốt chính sách thành lập mới HTX của tỉnh. Đến nay, 100% HTX trên địa bàn thành phố được sử dụng lưới điện quốc gia, hệ thống đường giao thông và kênh mương đã kiên cố hóa , giao thông nội đồng từng bước được đầu tư… Cùng với đó, thực hiện quy định về ưu đãi đất đai đối với HTX, UBND thành phố đã phối hợp tốt với các ngành chức năng của tỉnh rà soát, thống kê, hướng dẫn làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh cấp GCNQSDĐ cho các HTX….

            Những việc làm trên đã đạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn thành phố phát triển.

 

Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào