Quý I, năm 2019, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế phường Đống Đa đạt gần 188 tỷ đồng

23/05/2019

 

Năm 2019 là năm thứ tư phường Đống Đa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2018 với những đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, điều hành của đảng ủy, HĐND, UBND phường cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong phường, ngay từ đầu năm, UBND phường đã chỉ đạo cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Đồng thời chỉ đạo quyết liệt các ngành, tổ dân phố tập trung thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Kết quả, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của địa phương trong quý I đạt gần 188 tỷ đồng, bằng 116,36% so với cùng kỳ và bằng gần 26% kế hoạch năm.

Cùng với đó, phường đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý thu, chủ động rà soát từng khoản thu, đồng thời khai thác tốt các nguồn thu. Lập kế hoạch thu, chi năm 2019 theo chỉ tiêu thành phố giao. Quý I, thu ngân sách phường đạt 2,93 tỷ đồng, bằng 43,57% kế hoạch và bằng gần 49% so với cùng kỳ. Công tác chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, chính sách, đáp ứng đủ và kịp thời kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

T/h: Thu Hà

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào