UBND thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt

25/06/2019

Loài tôm càng đỏ là loài không có trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam và được xác định là loài ngoại lai xâm hại. Việc kinh doanh, tiêu thụ loài này là vi phạm quy định Pháp luật về đa dạng sinh học và thủy sản. Nhằm bảo vệ môi trường đa dạng sinh học, tránh tác động của tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ tới sản xuất nông nghiệp. UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn sự phát tán của loài tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt ra môi trường tự nhiên trên địa bàn thành phố; tuyên truyền, phổ biến về tác hại của các loài tôm nêu trên đối với môi trường, đa dạng sinh học, khi phát hiện tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt xuất hiện, phát tán ra ngoài môi trường trên địa bàn thành phố phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt loài tôm hùm và tôm càng đỏ theo quy định. Công an thành phố, Đội Quản lý thị trường Số 1 Vĩnh Yên cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ loài tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt vào địa bàn thành phố, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng (thủy) hải sản, các chợ về việc kinh doanh, buôn bán và tiêu thụ loài tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt, khi phát hiện các trường hợp vi phạm thì xử lý theo đúng quy định của pháp luật; Ban Quản lý chợ Vĩnh Yên, chợ Đồng Tâm: Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, buôn bán, vận chuyển loài tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt tại các chợ. Khi phát hiện có các trường hợp vi phạm tổ chức lập biên bản, báo cáo cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra và xử lý theo quy định; Trung tâm Văn hóa, TT&TT tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về tác hại của loài tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt đối với môi trường và sản xuất nông nghiệp, góp phần ngăn chặn sự phát tán của loài này ra môi trường tự nhiên.

Đối với UBND các xã, phường thực hiện tuyên truyền tới các hộ buôn bán, kinh doanh, các hộ nuôi trồng thủy sản về tác hại của loài tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt đối với môi trường, không kinh doanh, buôn bán, vận chuyển và nuôi thả loài tôm trên để ngăn chặn sự phát tán của loài này ra môi trường tự nhiên và tác hại đối với sản xuất nông nghiệp; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, buôn bán, vận chuyển loài tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt vào địa bàn, khi phát hiện có phát tán ra ngoài môi trường, phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt loài tôm hùm và tôm càng đỏ theo quy định. Đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật.

                                                                                T/h: Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào