Xã Định Trung: Tổng giá trị CN-XD 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 138,5 tỷ đồng

27/06/2019

Theo báo cáo của UBND xã Định Trung hiện nay trên địa bàn xã có tổng số 90 công ty và hộ gia đình cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng. Trong thời gian qua, mặc dù sản xuất công nghiệp xây dựng của địa phương có mức tăng khá so với cùng kỳ nhưng chưa phải là ngành mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của xã. Các doanh nghiệp công nghiệp chưa phát triển mạnh, chủ yếu là các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, do vậy chưa có sản phẩm chủ lực, cạnh tranh chư cao chủ yếu hoạt động sản xuất ở một số ngành cơ khí, gò, hàn, xây dựng, chế biến đồ gỗ, may quần áo...

Để thúc đẩy ngành công nghiệp xây dựng của địa phương phát triển mang lại giá trị kinh tế cao. Ngay từ đầu năm UBND xã phối hợp tốt với các phòng, ban thành phố tiếp tục triển khai kịp thời và có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh trong việc khuyến khích, thu hút đầu tư cũng như hỗ trợ, khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Với tổng giá trị công nghiệp - xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 138,5 tỷ đồng đạt 50,4% kế hoạch năm, tăng 18,9% so với cùng kỳ, chiếm 40,1 % trong cơ cấu kinh tế của xã.

 

Nguyệt Ánh

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào