Chi cục Thuế Vĩnh Yên: Tập huấn chính sách thuế mới cho doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh lớn về hóa đơn điện tử và chế độ kế toán

27/06/2019

Sáng ngày 27/6/2019, Chi cục Thuế Vĩnh Yên tổ chức tập huấn chính sách thuế mới cho doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh lớn về hóa đơn điện tử, chế độ kế toán và đối thoại với người nộp thuế.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, đội ngũ kế toán, quản lý của gần 500 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố được quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định 119 và Thông tư số 132.

 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về việc áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định nhằm mở rộng diện sử dụng hóa đơn, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để áp dụng phổ biến, đồng bộ về HĐĐT trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý hóa đơn và ngăn chặn tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, đồng thời giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh dễ dàng trong việc ứng dụng, vận hành và lưu trữ hóa đơn.

Đối với Thông tư số 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn các doanh nghiệp siêu nhỏ trong việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp; xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với NSNN được thực hiện theo quy định của pháp luật thuế. Việc áp dụng Thông tư 132 giúp doanh nghiệp đơn giản hóa sổ sách kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp…

 

 

Chi cục Thuế Vĩnh Yên quán triệt một số nội dung tập huấn

 

Để doanh nghiệp siêu nhỏ và các hộ kinh doanh được tiếp cận với các sản phẩm tiện ích về HĐĐT, tại hội nghị, công ty cổ phần Misa, Vinaphon...đã giới thiệu một số phần mềm hóa đơn điện tử và chế độ kế toán tiện ích, dễ sử dụng và an toàn như HĐĐT Melnvoice.vn.

Trong khuôn khổ hội nghị, Chi cục Thuế thành phố đã đối thoại với người nộp thuế, giải đáp các vướng mắc liên quan đến nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng HĐĐT; đăng ký sử dụng HĐĐT có mã và không có mã xác thực của cơ quan thuế; cách lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ...

Qua hội nghị, giúp các doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh nắm bắt về chế độ kế toán, quy định về HĐĐT nhằm hạn chế sai sót, rủi ro trong quá trình tuân thủ pháp luật thuế, kế toán.

T/h: Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào