Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2019 tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2018

27/06/2019

Theo báo cáo của UBND Thành phố, 6 tháng đầu năm 2019, thành phố đã tập trung quán triệt, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường, tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp tích cực triển khai cụ thể hóa các Nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh, thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên chỉ đạo theo dõi, đánh giá, phân tích tình hình, đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội đã đạt được kết quả tích cực, với tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn ước đạt 27.085 tỷ đồng bằng 46,2% kế hoạch năm 2019, tăng 16,8% với cùng kỳ năm 2018 trong đó giá trị ngành dịch vụ ước đạt 3.910 tỷ đồng, ngành Công nghiệp- Xây dựng ước đạt 23.020,5 tỷ đồng, ngành Nông- Lâm nghiệp thủy sản ước đạt 154,5 tỷ đồng.

Các tháng còn lại của năm 2019 thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển dịch vụ thành phố Vĩnh Yên năm 2019. Trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ; Triển khai các nội dung theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động khuyến công trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về công nghiệp và cán bộ quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất CN-TTCN. Đồng thời, triển khai kế hoạch về phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2019, trong đó đẩy mạnh Công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh phúc thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn thành phố.

T/h: Nguyệt Ánh

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào