Phòng kinh tế thành phố Vĩnh Yên triển khai mô hình khuyến nông năm 2019

04/07/2019

 

Thực hiện chương trình khuyến nông năm 2019, phòng Kinh tế thành phố đã tổ chức triển khai 2 mô hình chăn nuôi gà ri lai thương phẩm với quy mô 1.000 con theo hướng VietGahp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại phường Đồng Tâm và xã Định Trung và 2 mô hình nuôi cá đặc sản: nheo lai, trắm đen với quy mô 2 ha cho 2 hộ chăn nuôi thủy sản ở phường Đồng Tâm và Thanh Trù.

 

 

Tham gia mô hình chăn nuôi gà ri lai, 2 hộ chăn nuôi được hỗ trợ: 70% giống gà; 30% thức ăn; vắc xin, thuốc thú y, hóa chất phòng chống dịch bệnh. Đối với mô hình nuôi cá đặc sản được hỗ trợ 70% giống cá. Ngoài ra các hộ tham gia mô hình chăn nuôi sẽ được cán bộ kỹ thuật của phòng Kinh tế, trạm Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn kỹ thuật trong suốt quá trình tham gia mô hình.

Ngoài ra, phòng Kinh tế còn tập huấn cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố về kỹ thuật chăn nuôi gà ri lai thương phẩm theo hướng VietGahp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; chuyển giao quy trình kỹ thuật một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiệu quả, kinh tế cao.

Với việc triển khai các mô hình khuyến nông sẽ tạo cơ hội để nguời dân tiếp cận với các mô hình mang lại hiệu quả, chất lượng cao trong nông nghiệp, từ đó góp phần nâng cao đời sống của người dân.

                                                                         Thu Hằng- Bích Thảo

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào