Thành phố Vĩnh Yên tổng giá trị sản xuất ngành CN-XD ước đạt trên 23.000 tỷ đồng

04/07/2019

Trong thời gian qua, thành phố Vĩnh Yên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh; phối  hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục triển khai kịp thời và có hiệu quả các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh trong việc khuyến khích, thu hút đầu tư cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghiệp nói riêng khắc phục khó khăn, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã chủ động khai thác thị trường tiêu thụ sản phẩm, áp dụng các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất, tiếp cận các cơ chế hỗ trợ của nhà nước để mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại và liên tục mở rộng cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

Theo báo cáo của UBND Thành phố 6 tháng đầu năm 2019 Thành phố tổng giá trị sản xuất ngành Công nghiệp – xây dựng trên địa bàn ước đạt 23.020,5 tỷ đồng, bằng 45,4% kế hoạch năm 2019, tăng 18,5 % so với cùng kỳ năm 2018.

Nguyệt Ánh

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào