Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Vĩnh Yên triển khai nhiệm vụ qúy III/2019

26/07/2019

Chiều ngày 25/7/2019, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Vĩnh Yên tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quí III/2019. Đồng chí Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH ( NHCSXH)  thành phố chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Theo báo cáo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố, tổng dư nợ đến ngày 30/6/2019 đạt gần 103 tỷ đồng, cho 5.161 hộ vay vốn, tập trung vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên; nước sạch và vệ sinh môi trường; giải quyết việc làm; xuất khẩu lao động…Các hộ được vay vốn cơ bản đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nợ quá hạn với tổng số tiền trên 590 triệu đồng.  Công tác phối hợp thực hiện hợp đồng ủy thác với các tổ chức hội được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các hội đoàn thể thành phố đã thực hiện kiểm tra giám sát được 19 lượt với 55 tổ tiết kiệm và vay vốn với 164 hộ vay; tổng dư nợ đã ủy thác thông qua 4 tổ chức hội đạt 99,7% tổng dư nợ…

 

Một số ý kiến tại hội nghị

 

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đồng chí Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị: Trong qúy III và những tháng cuối năm 2019, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, Qquyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh các giải pháp, nâng cao chất lượng tín dụng, hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2019, trong đó tập trung tăng trưởng chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động… Tăng cường công tác phối hợp giữa ngân hàng CSXH với UBND các xã, phường, các tổ chức đoàn thể thành phố; duy trì chế độ giao ban định kỳ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của những đối tượng vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, có ý thức trả nợ đúng hạn, giúp cho những người nghèo khác được tiếp cận nguồn vốn. Tăng cường công tác kiểm tra, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm, vay vốn…

                                                                             T/h: Thu Hằng - Bích Thảo

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào