Phòng Kinh tế thành phố: Tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tốt cho nông dân, cán bộ nông nghiệp cơ sở

06/08/2019

 

Sáng ngày 06/8/2019, tại UBND xã Định Trung, phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tốt cho 150 đối tượng là bà con nông dân và cán bộ nông nghiệp cơ sở của 08 xã, phường trên địa bàn thành phố.

 

Phòng Kinh tế thành phố phổ biến các nội dung về tái cơ cấu ngành nông nghiệp

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến nội dung cơ bản chính sách mới về tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, nhất là những chính sách được triển khai trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Trong đó, có Quyết định 06 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản và hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và nhiều hệ thống văn bản khác, quy định cụ thể đối tượng, điều kiện, nội dung, cơ chế, chính sách và nguồn kinh phí hỗ trợ đối với từng lĩnh vực trong trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản được bổ sung mới cũng như những chính sách tạm dừng hỗ trợ theo quy định...

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tốt, nắm bắt thông tin về định hướng phát triển sản xuất trong trồng trọt như quy trình kỳ thuật sản xuất rau an toàn cho một số loại rau chính ở tỉnh ta như cây cải bắp, cà chua; định hướng trong chăn nuôi, với kỹ thuật nuôi gà an toàn sinh học; mô hình nuôi cá nheo, cá trắm đen thương phẩm trong ao...; được nắm bắt thông tin về bệnh dịch tả lợn Châu phi, các biện pháp phòng chống; thông báo cao điểm sinh vật hại lúa mùa; hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ đúng cách, đạt hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong sản xuất rau an tòan theo hướng hữu cơ.

Buổi tập huấn giúp bà con nông dân biết và vận dụng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh trong phát triển kinh tế nông nghiệp, học tập được những kiến thức KHKT, áp dụng vào mô hình thực tế phù hợp với từng hộ gia đình, mang lại hiệu qủa kinh tế cao.

T/h: Thu Hà

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào