Hội Doanh nghiệp Vĩnh Yên: Tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội

01/10/2019

 

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, nhằm bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp hội viên, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các đơn vị có liên quan, các cấp chính quyền và hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, Hội doanh nghiệp thành phố Vĩnh Yên luôn tập hợp, đoàn kết các doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề cùng chia sẻ, liên kết và phấn đấu vì sự phát triển của hội viên. Hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố… Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố.

 

TP Vĩnh Yên thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội hội doanh nghiệp thành phố lần thứ nhất, Hội doanh nghiệp thành phố đã tập trung ổn định tổ chức, triển khai thực hiện Điều lệ, xây dựng các quy chế, chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội. Đồng thời quan tâm phát triển hội viên, thực hiện theo đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức hoạt động, xây dựng Hội phát triển ngày càng vững mạnh, thực sự là đại diện của cộng đồng doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước, phát hiện và đề xuất những vấn đề thiết thực trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh, giải quyết đất đai, vốn tín dụng, thanh quyết toán, xây dựng hạ tầng, môi trường, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

 

Mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap tại phường Hội Hợp

 

Theo thống kê, hiện trên địa bàn thành phố có gần 1.500 công ty TNHH, gần 600 công ty cổ phần, 30 doanh nghiệp tư nhân, 27 hợp tác xã và trên 3.700 hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Sự phát triển nhanh chóng của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã góp phần tạo sự đa dạng trong phát triển các thành phần kinh tế của thành phố, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.  

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố tham quan các gian hàng của doanh nghiệp Vĩnh Yên tại hội chợ

 

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua, Thường trực Hội đã phối hợp với các Hội doanh nghiệp trẻ, Hội doanh nghiệp các huyện, thành, thị kết nối thông tin, giúp các doanh nghiệp có mối quan hệ, liên kết giúp nhau cùng phát triển như: Quảng bá, giới thiệu sản phẩm của hội viên tới các doanh nghiệp để tiêu thụ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; tham gia các chương trình kết nối do Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, VCCI tổ chức trong và ngoài tỉnh; giới thiệu và giúp đỡ các doanh nghiệp hội viên tham gia các Hội chợ nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

 

Các doanh nghiệp tích cực các hoạt động an sinh xã hội

 

Bên cạnh việc chú trọng phát triển sản xuất kinh doanh, Hội doanh nghiệp thành phố và các hội viên còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn như: Tài trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụng dưỡng mẹ VNAH...

Với trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, từ đó nâng cao giá trị đóng góp của của khối kinh tế tư nhân vào sự phát triển chung của thành phố. Thời gian tới, Hội doanh nghiệp thành phố sẽ phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và lãnh đạo thành phố trong việc xây dựng cơ chế, chính sách liên quan tới doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, chú trọng hơn trong việc phát triển hội viên xứng tầm với số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, thường xuyên cập nhật các văn bản, cơ chế chính sách mới liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, những lĩnh vực được ưu đãi để doanh nghiệp tiếp cận, đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần cùng thành phố hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Vĩnh Yên giàu đẹp, văn minh.

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào