Thành phố Vĩnh Yên vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế

26/02/2020

 Ngay từ đầu năm 2020 chúng ta đã phải chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thành phố đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Vĩnh Yên đã tích cực, chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, ngăn chặn không để dịch bệnh xảy ra và không chủ quan, lơ là, quyết tâm khắc phục khó khăn, vừa chống dịch vừa tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

BTV Thành ủy họp chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ

phát triển kinh tế

 

Xác định năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, 70 năm ngày thành lập tỉnh và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thành phố Vĩnh Yên xác định chủ đề năm: Tập trung bồi thường GPMB, xử lý, giải quyết vi phạm pháp luật đất đai; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 17,3%; thu ngân sách dự kiến trên 1.662 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; tỷ lệ gia đình đạt GĐVH 95,5%, làng, TDP văn hóa đạt 90%; giải quyết việc làm cho 1.300 lao động; tỷ lệ chất thải sinh hoạt được xử lý 92%; diện tích cây xanh bình quân đầu người 15,05m2...

 

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác phòng dịch

 

Để đạt được những mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm thành phố đã tập trung đôn đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết; chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội thành phố; tiếp tục đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ khó khăn, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tất cả các lĩnh vực, hướng vào việc giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố mà chủ đề công tác năm đã đề ra, góp phần thực hiện thành công các kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong năm nay…

 

Công nhân Công ty TNHH Exedy Việt Nam (KCN Khai Quang) duy trì sản xuất

 

Tuy nhiên, hiện nay trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhìn chung, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và trong các khu công nghiệp nói chung và doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố nói riêng đang phải trải qua giai đoạn khó khăn do thiếu lao động, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất thiếu hụt, hoạt động giao dịch, kinh doanh bị hạn chế, một số doanh nghiệp ảnh hưởng nặng do khách hàng quan ngại giao dịch với doanh nghiệp nằm trong vùng dịch...

Trước thực trạng đó, thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo các ngành liên quan tuyên truyền và khẳng định mạnh mẽ về kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, thành phố để tránh tâm lý e ngại, tránh việc kỳ thị, phân biệt, gây khó khăn cho người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền những chính sách ưu đãi của tỉnh đối với người lao động để thu hút lao động làm việc trong các doanh nghiệp. Thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; khuyến khích các loại hình dịch vụ du lịch phát triển; triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến công trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn; tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo kế hoạch đề ra; tiếp tục giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB...

Nhận định tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại Trung Quốc và một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc... số ca mắc bệnh ngày càng tăng. Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng đến các ngành kinh tế, vì vậy thành phố xác định tuyệt đối không chủ quan, không lơ là công tác phòng, chống; thực hiện ổn định xã hội đồng thời chủ động, tích cực ứng phó trên tất cả các mặt trận từ y tế đến quốc phòng, an ninh và kinh tế, xã hội. Cùng với, việc thực hiện kịch bản, phương án chủ động ứng phó trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường thông tin truyền thông, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống dịch, không hoang mang, lo lắng... Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động kinh tế do bệnh dịch, có kế hoạch, biện pháp, lộ trình cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn với tinh thần phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế,xã hội đề ra trong năm 2020.

T/h: Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào