Tổng giá trị sản xuất các nghành kinh tế thành phố năm 2019 ước đạt trên 67.216 tỷ đồng

27/02/2020

Năm 2019, UBND thành phố đã tập trung quán triệt, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường  tích cực triển khai cụ thể hóa các Nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh, thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên chỉ đạo theo dõi, đánh giá, phân tích tình hình, đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội. Do thực hiện đồng bộ các giải pháp nên năm 2019 kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

 Theo báo cáo của UBD thành phố, năm 2019, tổng giá trị sản xuất  ước đạt 67.216,4 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2018, bằng 100,3% KH. Trong đó, Ngành công nghiệp và xây dựng ước đạt 58.129,3 tỷ đồng, tăng 19,8% so với năm 2018, bằng 100,2%KH; Ngành dịch vụ ước đạt 8.793,7 tỷ đồng, tăng 6,9% so với  năm 2018, bằng 101,1%KH; Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 293,4 tỷ đồng, bằng 97,5% so với năm 2018, bằng 98,5%KH. Cơ cấu kinh tế tính theo GTSX, tỷ trọng ngành công nghiệp –XD chiếm 82,3%; dịch vụ chiếm 17,2%; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 0,5%.

Nguyệt Ánh

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào