1.439 lượt hội viên phụ nữ thành phố được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội

12/03/2020

 

Xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn, thời gian qua Hội LHPN thành phố Vĩnh Yên đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Tiêu biểu là công tác khai thác, quản lý các nguồn vốn vay thông qua ngân hàng CSXH tỉnh.

 

Hội viên phụ nữ phát triển kinh tế từ dịch vụ

 

 Tính đến ngày 31/12/2019, đã có 1.439 lượt hội viên phụ nữ thành phố Vĩnh Yên được vay vốn từ ngân hành chính sách xã hội tỉnh với tổng dư nợ trên 47 tỷ đồng. Trong đó tập trung vào các chương trình cho các đối tượng vay vốn: Hộ nghèo; HSSV; nước sạch VSMT; giải quyết việc làm; xuất khẩu lao động, làm nhà ở…Để các hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hội phụ nữ đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội mở các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ uỷ thác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát… Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ thành phố đã đẩy mạnh các phong trào, các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình như: giúp nhau có địa chỉ, giúp nhau không lấy lãi; hỗ trợ về cây, con giống, ngày công lao động

Những hoạt động thiết thực của các cấp hội phụ nữ thành phố Vĩnh Yên, cùng sự nỗ lực cố gắng của các hội viên phụ nữ đã từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố năm 2019 xuống còn 0,7%.

                                                                                               T/h: Thu Hằng

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào