Phường Hội Hợp triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng cơ bản năm 2019

16/03/2020

Năm 2019, xác định tiếp tục đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng đô thị; đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vữnglà một trong số những nhiệm vụ trọng tâm, phường Hội Hợp đã quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cơ bản.

Trong năm, phường đã tổ chức mở thầu 17 gói thầu cho các công trình, dự án xây dựng mới, nâng tổng số dự án đã được phê duyệt lên 48 công trình, với tổng kinh phí đầu 331 tỷ 444 triệu đồng, tổng khối lượng đã thực hiện năm 2019 là 94 tỷ 363 triệu, tăng 57 tỷ 632 triệu so với cùng kỳ, đã giải ngân là 80 tỷ 865 triệu. Quy trình thực hiện triển khai dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; công táckiểm tra, giám sát được phường triển khai thực hiện tốt, do vậy các công trình đều được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ thời gian và chất lượng. Bên cạnh đó,Phường thực hiện nghiêm yêu cầu của các đoàn thanh tra, kiểm định đối với các dự án do Phường làm chủ đầu tư. Hiện nay, một số công trình đã hoàn thiện đi vào sử dụng.

Năm 2020, trên địa bàn phường sẽ triển khai 51 dự án với tổng mức đầu tư 477 tỷ 102 triệu. Do vậy, phường Hội Hợp tiếp tục triển khai các dự án đã được tổ chức đấu thầu, đồng thời đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn để hoàn thiện và đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ đề rađáp ứng và phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào