UBND phố Vĩnh Yên: Triển khai kế hoạch phát triển dịch vụ thành phố năm 2020

16/03/2020

Xác định phát triển thương mại dịch vụ là hướng đi mũi nhọn tạo động lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, thời gian qua, thành phố Vĩnh Yên đã có nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế ngoài quốc doanh tham gia đầu tư khai thác thế mạnh của địa phương, các doanh nghiệp đầu tư phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại...

 

 

Thực hiện đề án số 245 của UBND thành phố về phát triển dịch vụ thành phố giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố đã triển khai kế hoạch phát triển dịch vụ thành phố năm 2020. Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế nhất là lĩnh vực thương mại dịch vụ góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố, hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đề ra; khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các loại hình kinh doanh thương mại theo hướng văn minh hiện đại như trung tâm thương mại siêu thị các cửa hàng tiện ích… đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng hệ thống chợ trên địa bàn thành phố theo quy hoạch đã được phê duyệt; chỉ đạo UBND các xã phường có phương án thu hút các tiểu thương vào kinh doanh tại chợ trên cơ sở nâng cao năng lực quản lý và khai thác hiệu quả đối với các chợ xã, phường đã được xây dựng; phát huy vai trò quản lý nhà nước hỗ trợ tạo điều kiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

Khuyến khích phát triển DV- TM tại chợ Vĩnh Yên

 

Trên cơ sở đó, UBND thành phố chỉ đạo các phòng chức năng căn cứ vào chức năng nhiệm vụ thực hiện các nội dung kế hoạch về phát triển dịch vụ thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thành tựu phát triển thương mại dịch vụ của địa phương, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư xây dựng phát triển các loại hình dịch vụ nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí; phối hợp với các sở ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt đôgn xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ trên địa bàn thành phố...

 

Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào