Phường Đồng Tâm phấn đấu tổng giá trị sản xuất bình quân năm 2020 tăng 16,5%/năm

26/03/2020

Hiện nay, phường Đồng Tâm có trên 5.300 hộ với gần 18.400 nhân khẩu, tham gia sinh hoạt tại 18 tổ dân phố. Thực hiện chương trình phát triển kinh tế của địa phương, cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung lãnh đạo, triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống của người dân. Năm 2019, tổng giá trị sản xuất toàn phường đạt trên 1.767 tỷ đồng, hộ nghèo giảm còn 1,52%

Năm 2020, phường Đồng Tâm phấn đấu tổng giá trị sản xuất bình quân tăng 16,5%/năm. Trong đó, thương mại dịch vụ tăng 17,5%; công nghiệp xây dựng tăng 16,5%; nông, lâm, nghiệp, thủy sản tăng 4,1%. Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, phường đã tập trung lãnh đạo, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh về việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển, sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là giải quyết có hiệu quả các thủ tục hành chính; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo tiền đề để các tổ chức, cá nhân yên tâm sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác quản lý thị trường, hạn chế hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên địa bàn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung gieo trồng và nuôi những cây, con cho năng suất, chất lượng cao; tiến hành gieo trồng đúng khung thời vụ; chăm sóc đúng kỹ thuật và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

                                                                                     T/h: Thu Hằng

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào