Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố tổ chức phiên họp quý III

15/07/2021

Chiều ngày 14/7/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố tổ chức phiên họp thứ III, đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH thành phố quý II và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2021. Đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong quý II, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân. Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã triển khai đồng bộ các chương trình, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo chỉ đạo của chính phủ, UBND tỉnh và Tổng giám đốc. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển tải vốn tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn; hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách. Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH thành phố tiếp tục quản trị tốt hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn...

 

Ban đại diện Ngân hàng CSXH thành phố báo cáo công tác tín dụng

 

Tính đến hết tháng 6/2021, tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 176 tỷ đồng; doanh số cho vay từ đầu năm đạt gần 50 tỷ đồng, với 806 lượt hộ; doanh số thu nợ đạt trên 21,7 tỷ đồng; tổng dư nợ trên 165,8 tỷ đồng, tăng trên 28 tỷ đồng so với đầu năm, với trên 3.800 khách hàng dư nợ. Về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,24% tổng dư nợ. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ được quan tâm, chú trọng; việc phối hợp thực hiện các nội dung ủy thác giữa ngân hàng CSXH với các hội đoàn thể thành phố được thực hiện tốt. Dư nợ đã ủy thác qua 04 tổ chức hội đạt trên 14 tỷ đồng, với trên 3.400 hộ vay vốn.

 

Đ.c Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm quý III của Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH thành phố: Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH thành phố tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của trung ương và các văn bản của cấp ủy, chính quyền địa phương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; chỉ đạo thực hiện kế hoạch các chương trình tín dụng được cấp trên giao. Tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn của hộ ghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo để bình xét cho vay; tập trung cho vay nhà ở xã hội, giải việc việc làm nguồn vốn UBND huy động; tuyên truyền huy động tiền gửi đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thành viên Ban đại diện tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra giám sát, chủ tịch UBND xã, phường quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách tại xã, phường theo nhiệm vụ được Trưởng BCĐ thành phố phân công theo quy định.

Đối với hoạt động của UBND xã, phường trong việc phối hợp với ngân hàng CSXH trên địa bàn: Tiếp tục tuyên truyền chính sách ưu đãi của Chính phủ, của tỉnh đến nhân dân và đối tượng thụ hưởng; chỉ đạo các thôn, TDP, tổ Tiết kiệm và vay vốn tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách để giải ngân; phối hợp xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2022; chỉ đạo xử lý tốt nợ đến hạn, đôn đốc thu nợ quá hạn...

 

Tặng giấy khen cho cá nhân có thành tích trong hoạt động tín dụng chính sách

 

Nhân dịp này, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tặng giấy khen cho cá nhân đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố vì có thành tích trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; khen thưởng cho 23 cá nhân có thành tích trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố.

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào