Thành phố Vĩnh Yên quyết liệt thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

27/07/2021

Được đánh giá là có nhiều tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, bồi thường - giải phóng mặt bằng (BT-GPMB), làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển KT-XH của địa phương, từ đầu năm đến nay, thành phố Vĩnh Yên đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm chấn chỉnh, khắc phục tình trạng này và bước đầu thu được những kết quả tích cực. Báo Vĩnh Phúc có cuộc phỏng vấn Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên Lương Văn Long về vấn đề này.

PV: 6 tháng đầu năm 2021, Vĩnh Yên đã thu được những kết quả nổi bật nào trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn, thưa ông?

Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên Lương Văn Long: Năm 2021, thành phố Vĩnh Yên xác định là năm “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tập trung GPMB, chỉnh trang đô thị đồng bộ, hiện đại; tiếp tục cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển KT-XH”, cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Do vậy, ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung các nguồn lực phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ngày 17/6/2021, lực lượng chức năng thành phố Vĩnh Yên tiến hành cưỡng chế thu hồi đất tại khu vực đồng Sau Dẫu, xã Định Trung phục vụ GPMB Dự án đường song song đường sắt Hà Nội-Lào Cai (tuyến phía Nam). Ảnh: Quang Nam
 

Công tác xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm mới phát sinh, đồng thời, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện giải quyết các vi phạm tồn tại cũ.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, thành phố đã giải quyết xong 4 trường hợp thuộc nhóm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014; xử lý, tháo dỡ xong 99 công trình vi phạm thuộc nhóm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai sau ngày 1/7/2014.

UBND thành phố đã thành lập tổ hỗ trợ rà soát, hướng dẫn thiết lập hồ sơ; tổ chỉ đạo cưỡng chế để hỗ trợ, chỉ đạo các xã, phường Liên Bảo, Khai Quang, Định Trung kiểm tra, rà soát, thiết lập hồ sơ, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo quy định trên diện tích đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Đến nay, thành phố đã giải quyết được 67/117 trường hợp vi phạm theo chỉ tiêu đã cam kết với Thành ủy, đạt 57,3% so với kế hoạch.

Thành phố đã xây dựng xong kế hoạch sử dụng đất thành phố năm 2021 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 14/4/2021, làm căn cứ thực hiện công tác thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án theo quy định; chỉ đạo thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thành phố giai đoạn 2021-2030 trình HĐND thành phố thông qua trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Xác định công tác giao đất dịch vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2021, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND xã Thanh Trù tích cực thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân được hưởng đất dịch vụ, tổ chức cho nhân dân bốc thăm được 58 ô đất dịch vụ tại khu dân cư đồng Gáo, phường Hội Hợp và ban hành quyết định giao đất dịch vụ cho các hộ theo quy định; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cụ thể cho từng xã, phường và yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Công tác thu hồi đất, giao đất, phê duyệt phương án BT-GPMB trên địa bàn được chú trọng tập trung thực hiện có hiệu quả, đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Các dự án trọng điểm, ưu tiên của thành phố và của tỉnh được UBND thành phố chỉ đạo hoàn thành công tác thu hồi đất, BT-GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư để thi công thực hiện dự án.

PV: Công tác BT – GPMB có những thay đổi tích cực gì, thưa ông?

Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên Lương Văn Long: Công tác BT-GPMB tiếp tục được thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm giải quyết các vướng mắc bồi thường, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án lớn, quan trọng của tỉnh và thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đang thực hiện BT-GPMB 44 dự án, kết quả cụ thể:

Tổng giá trị phương án BT-GPMB được duyệt lũy kế đến ngày 30/6/2021 đạt gần 545 tỷ đồng, tương đương diện tích 287,98 ha. Trong đó, năm 2021 đạt hơn 37 tỷ đồng, tăng 1,37 lần so với cùng kỳ năm.

Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên giai đoạn 3, phường Đồng Tâm đẩy nhanh tiến độ thi công GPMB nhằm sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Ảnh: Quang Nam
 

Thành phố đã tổ chức 47 hội nghị thực hiện chi trả tiền bồi thường tại trụ sở UBND xã, phường, nhà văn hóa khu dân cư trên địa bàn thành phố. Chủ động đến nhà từng hộ dân có đất thu hồi thuộc các dự án để tuyên truyền, vận động và chi trả tiền đối với các hộ có nguyện vọng nhận tiền bồi thường. Tổng số tiền đã chi trả trong năm 2021 hơn 25 tỷ đồng, tương đương diện tích 13,01 ha, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ.

Công tác thu hồi đất, BT-GPMB trên địa bàn thành phố được chú trọng tập trung thực hiện có hiệu quả, đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. UBND thành phố đã ban hành 4 quyết định cưỡng chế thu hồi đất, đã tổ chức thực hiện xong việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 dự án. Ban hành 2 quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và thực hiện xong đối với 2 hộ.

Đối với các dự án trọng tâm, trọng điểm và theo chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tập trung giải quyết các tồn tại vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác BT-GPMB các dự án còn tồn tại. Kiểm tra rà soát các hộ chưa nhận tiền đủ điều kiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 dự án. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 2 dự án và hoàn thiện hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường 2 dự án.

PV: 6 tháng cuối năm 2021, thành phố Vĩnh Yên sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm nào để nâng cao hiệu quả công tác những nhiệm vụ trên?

Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên Lương Văn Long: Tập trung giải quyết các vấn đề về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai (lấn chiếm, sử dụng sai mục đích ở các xã, phường Định Trung, Liên Bảo, Khai Quang, Đống Đa, Hội Hợp), giải quyết đất dịch vụ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân...

Tổ chức cưỡng chế xử lý vi phạm pháp luật về đất đai theo kế hoạch đã được Thường trực Thành ủy thông qua. Tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường Định Trung, Khai Quang, Liên Bảo thiết lập hồ sơ, xử lý các trường hợp vi phạm trên diện tích đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long theo quy định.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đặc biệt là công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (đất thổ cư cũ). Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết tốt các thủ tục hành chính về đất đai, khắc phục tình trạng chậm hạn hoặc để hồ sơ tồn đọng. Hoàn thành chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch đã đề ra.

Về BT-GPMB, thành phố tập trung giải quyết và tháo gỡ các vướng mắc bồi thường các dự án chuyển tiếp; rà soát kỹ các trường hợp còn vướng mắc trong công tác thu hồi đất, xác định rõ nguồn gốc sử dụng đất làm căn cứ tính toán bồi thường, đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành đúng quy định của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của người dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong việc BT-GPMB.

Đẩy nhanh công tác thẩm định phương án BT-GPMB, thu hồi đất để triển khai thực hiện các dự án; chuẩn bị đầy đủ quỹ đất tái định cư để giao đất cho các hộ thuộc diện phải giải phóng mặt bằng triển khai dự án.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ BT-GPMB, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, nhất là các dự án lớn, quan trọng của tỉnh và thành phố đầu tư trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành công tác BT-GPMB các dự án trọng điểm đã cam kết với Tỉnh ủy.

Tiếp tục chỉ đạo UBND xã Thanh Trù tổ chức tuyên truyền vận động các hộ gia đình, cá nhân được hưởng đất dịch vụ đồng thuận với phương án giải quyết đất dịch vụ của UBND thành phố, yêu cầu UBND xã Thanh Trù hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình UBND thành phố ban hành quyết định giao đất dịch vụ cho nhân dân theo quy định. Phấn đấu hoàn thành công tác giao đất dịch vụ cho nhân dân trong năm 2021 theo chỉ tiêu đã cam kết.

Trình HĐND thành phố phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên thời kỳ 2021-2030.

Xây dựng và thực hiện Đề án bảo vệ môi trường thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác bảo vệ môi trường; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như xử lý ô nhiễm môi trường tại một số hồ, đầm trên địa bàn thành phố; triển khai truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường; tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường ...

Xin cảm ơn ông!

Quang Nam - Báo Vĩnh Phúc (thực hiện)

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào