Năm 2022, thành phố Vĩnh Yên tổ chức 2 đợt tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi

14/01/2022

 

Ngày 11/02/2022, UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi năm 2022 trên địa bàn thành phố nhằm chủ động phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho gia súc, gia cầm, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn thành phố.

 

Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm (Ảnh ST)

 

Căn cứ kết quả rà soát, thống kê tổng đàn và đăng ký số lượng gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng; số hộ phun khử trung tiêu độc (KTTĐ) môi trường chăn nuôi năm 2022 của UBND các xã, phường; UBND thành phố xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm năm 2022 thuộc đối tượng được hỗ trợ, cụ thể: Tiêm phòng vắc xin LMLM type O và A cho trâu, bò: 2.342 lượt con; Tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng nhũ hóa trâu, bò cho: 1.165 con; Tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng (LMLM) type O cho lợn nái, lợn đực giống: 1.400 lượt  con; Tiêm phòng vắc xin Tai xanh cho lợn nái, lợn đực giống: 1.400 lượt  con; Tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn nhược độc cho: 700 con; Tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo (ngân sách tỉnh không hỗ trợ): 4.595 con; Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm H5N1, H5N6 cho: 322.500 lượt con. Cùng với đó, toàn thành phố sẽ tổ chức 02 đợt chính phun khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi cho các hộ có chăn nuôi gia súc, gia cầm cùng với thời gian tổ chức các đợt tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm năm 2022 trên địa bàn toàn thành phố.

Thời gian thực hiện: Tổ chức 02 đợt tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun KTTĐ môi trường chăn nuôi trên địa bàn thành phố: Đợt 1: Từ tháng 4 đến tháng 5; Đợt 2: Từ tháng 10 đến tháng11. Phấn đấu 100% xã, phường tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi năm 2022 đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

                                                                             Hồng Nhung

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào