Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn thành phố quý 1/2022 ước đạt trên 20.786 tỷ đồng

15/04/2022

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 14/1/2022 về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, UBND thành phố đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28/1/2022 đồng thời triển khai quán triệt sâu rộng đến  tất cả các cấp các ngành của thành phố và các tầng lớp nhân dân về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành do đó đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất quý I năm 2022 của thành phố  đạt 20.786,5 tỷ đồng, bằng 20,7% kế hoạch, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách thành phố quí I  đạt 701 tỷ đồng, bằng 31% dự toán thành phố giao và bằng 162% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, bồi thường giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường, tiếp tục được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn ổn định, không xảy ra các điểm nóng, phức tạp.

Thời gian tới Thành phố chỉ đạo các đơn vị và UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội của thành phố Vĩnh Yên năm 2022, thực hiện công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID - 19; nâng cao chất lượng dịch vụ công ích, dịch vụ đô thị; thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất, đấu giá QSD đất; tăng cường công tác quản lý đất đai, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích và xây dựng trái phép trên địa bàn. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang của thành phố ngày càng vững mạnh.

                                                                                      Nguyệt Ánh

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào