Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Vĩnh Yên: Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

19/04/2022

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, xác định rõ vai trò trong công tác triển khai các dự án đầu tư công, ngay từ đầu năm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát yêu cầu nhiệm vụ, triển khai các biện pháp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ năm 2022, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng được giao trong năm về công tác giải ngân vốn đầu tư công và công tác bồi thường GPMB.

 

Các dự án, công trình trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công

 

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công: Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, dự án mới, dự kiến khởi công năm 2022, tập trung đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, trong đó vai trò và trách nhiệm chính thuộc về các chủ đầu tư, các cơ quan thẩm định. Chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý chất lượng, công tác khảo sát, thiết kế, chất lượng hồ so dụ án Các cơ quan thẩm định tập trung rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ, thủ tục để đẩy nhanh các thủ tục đầu tư. sớm tổ chức lựa chọn thả thầu và khởi công theo kế hoạch.

Đối với các dự án đang thi công: Rà soát tiến độ từng dự án, lập kế hoạch tiến độ thi công, tăng cường đôn dốc thi công, kịp thời thảo gỡ các khổ khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Kịp thời lập hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân vốn kế hoạch. Đối với các dự án hoàn thành: Cần tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục quyết toán để dẩy nhanh công tác quyết toán dự án, kịp thời tất toàn, giải ngắn vốn kế hoạch được giao. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên ra soát, tổng hợp nhu cầu, khả năng giải ngân vốn của từng dự án, kịp thời phân bố, điều chuyển vốn đầu tư công nhằm đáp ứng nhu cầu theo tiến độ thực hiện dự án, phù hợp với khả năng giải ngân của từng dự án.

 

Lãnh đạo thành phố chỉ đạo công tác GPMB các dự án

 

Trong công tác bồi thường GPMB, đơn vị  tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án chuyển tiếp và dự án mới năm 2022 gồm 62 dự án. Trong năm phấn đấu hoàn thành GPMB đối với các dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố đã cam kết. Tổ chức thực hiện cưỡng chế, bảo vệ thi công đối với các dự án khác theo kế hoạch đề ra. Tập trung thảo gỡ dứt điểm những tồn tại về GPMB trong năm 2021 (đối với các dự án chuyển tiếp). Đây nhanh tiến độ thực hiện bồi thường GPMB nhất là các công trình, dự án trọng điểm, công trình kết cấu hạ tầng đô thị. Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường và các đơn vị chuyên môn - của thành phố tập trung kiểm tra rà soát kỹ các trường hợp còn vướng mắc trong có thể công tác thu hồi đất, xác định rõ nguồn gốc sử dụng đất làm căn cứ tính toán bồi thường; tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành đúng quy định của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thuận phối hợp trong việc kiểm kê đất và tài sản để lập phương án bồi thường; trường hợp các hộ cổ tình không chấp hành, sẽ tiến hành kiểm đếm bắt buộc theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để thi công các dự án đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Kiểm tra, rà soát các dự án kéo dài, đối với các hộ cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường, không bàn giao đất... sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để báo cáo, xin chủ trương cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế, bảo vệ thi công theo quy định.

Năm 2022, khối lượng công việc tương đối lớn, với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, Ban QLDA tập trung bám sát Chương trình công tác, kế hoạch, nhiệm vụ được giao để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu,nhiệm vụ về công tác giải ngân vốn đầu tư công và công tác GPMB các dự án năm 2022 theo kế hoạch.

 

Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào