Vĩnh Yên phê duyệt 15 phương án bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư

19/04/2022

Thời gian qua, thành phố Vĩnh Yên đã thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đất đai, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích và xây dựng trái phép trên địa bàn.

Để thực hiện tốt công tác QLNN về đất đai, ngay từ đầu năm 2022 UBND thành phố Vĩnh Yên đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 14/02/2022 về phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố, yêu cầu UBND các xã, phường, các phòng chuyên môn của thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm, tháo dỡ triệt để đối với các tất cả các công trình, trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, rà soát từng trường hợp vi phạm còn tồn tại để phân loại, phân nhóm và đề xuất biện pháp xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

Quý I/2022 thành phố đã ban hành 12 thông báo thu hồi đất, 03 thông báo điều chỉnh thu hồi đất; phê duyệt 15 phương án bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn, cấp giấy chứng nhận QSD đất do nhà nước giao cho 55 trường hợp; cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho 06 trường hợp; xác nhận nội dung đăng ký biến động cho 8 trường hợp; chuyển mục đích sử dụng đất cho 12 trường hợp.

Nguyệt Ánh

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào