Thanh Trù giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 161,2 tỷ đồng

21/04/2022

Năm 2022, xã Thanh Trù xác định là năm “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB, xây dựng hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội; thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  Do vậy, ngay từ đầu năm, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, đã đạt được kết quả tích cực, với tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn quý I năm 2022 ước đạt 161,2  tỷ đồng đạt 25,5 % kế hoạch năm. Trong đó giá trị giá trị sản xuất ngành Thương mại- Dịch vụ ước đạt 104,5 tỷ đồng, Ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 36,7  tỷ đồng, Ngành nông nghiệp ước đạt 20 tỷ đồng.

Thời gian tới, xã Thanh Trù tiếp tục bám sát, triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn năm 2022; khắc phục ảnh hưởng do COVID-19, triển khai thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu trên địa bàn, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển mạnh sản xuất rau an toàn, khuyến cáo nhân dân chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Nguyệt Ánh

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào