Thành phố Vĩnh Yên: Gần 350 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi

04/05/2022

Nhiều năm qua, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã đồng hành cùng nông dân trong phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Nguồn vốn này đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. 

 

Giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi tại xã Định Trung

 

Từ các chương trình cho vay, thành phố Vĩnh Yên đã có hàng nghìn hộ chính sách xã hội được vay vốn ưu đãi theo quy định. Trong đó, từ chương trình cho vay hộ nghèo, từ đầu năm đến nay thành phố có 119 hộ được vay vốn, với tổng dư nợ trên 5,9 tỷ đồng. Từ chương trình cho vay hộ cận nghèo, có 77 hộ được vay vốn, với tổng dư nợ trên 3,4 tỷ đồng. Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo có 148 hộvay vốn, với số tiền gần 8 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn này, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới toát nghèo đã có điều kiện để mở rộng sản xuất, chăn nuôi, đầu tư phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Có thể thấy, chính sách cho vay ưu đãi của nhà nước đã đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn của các hộ chính sách phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư cho học tập, tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, giảm nghèo bền vững. Để nâng cao hiệu quả vốn vay ưu đãi hơn nữa, thời gian tới các cấp, các ngành của thành phố tiếp tục phối hợp tốt với ngân hàng CSXH tỉnh nhằm phối hợp tổ chức thực hiện triển khai các chương trình cho vay mới phù hợp với nhu cầu thực tế của các hộ chính sách trên địa bàn, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn hộ vay quản lý sử dụng đồng vốn hiệu quả, đúng mục đích.

Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào