Vĩnh Yên sau 2 năm xây dựng nông thôn mới

28/03/2013

Trong Chương trình thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, thành phố Vĩnh Yên có 2 xã là Định Trung và Thanh Trù. Sau 2 năm triển khai, bằng sự quyết tâm cao, với sự tham gia vào cuộc của cả hệ  thống chính trị, Chương trình xây dựng NTM của thành phố đã đạt được những kết quả nhất định; bước đầu đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng NTM. Hình ảnh về một nông thôn mới Vĩnh Yên đang hiện hữu bằng những con đường giao thông rộng mở, những ngôi  trường  được đầu tư xây dựng khang trang, và  các trạm y tế đều đạt chuẩn Quốc gia. Hệ thống hạ tầng kinh tế đã được đầu tương đối đồng bộ, đời sống người dân cũng có nhiều thay đổi, với mức sống được nâng lên rõ rệt.

 

Nông dân xã Định Trung đưa các loại cây rau màu giá trị kinh tế cao

như Su hào, bắp cải, cà chua… vào sản xuất.

 

Ông  Lê Đức Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên cho biết: Để chương trình xây dựng NTM hoàn thành đúng mục tiêu đề ra, ngay khi tỉnh phát động “Chung tay xây dựng NTM”, Vĩnh Yên đã gấp rút hoàn thiện bộ máy chỉ đạo từ thành phố đến xã. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM trở thành bộ máy điều hành chương trình được tổ chức chặt chẽ, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và kịp thời sinh hoạt rút kinh nghiệm, bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng NTM trên địa bàn. Chính vì thế, sau 2 năm triển khai thực hiện, hai xã nằm trong chương trình xây dựng NTM không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm. Đến nay, người dân ở các địa phương này đã biết đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hoá, tiến bộ KHKT vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân đã có chuyển biến nên Chương trình NTM dần trở nên quen thuộc với hệ thống chính trị, xã hội. Các ban, ngành đoàn thể của thành phố đã chủ động hơn công tác triển khai thực hiện. Điều này đã góp phần tích cực vào những kết quả bước đầu trong chương trình xây dựng NTM của thành phố.

Đến nay, ngoài hoàn thành công tác quy hoạch, xã Định Trung (xã điểm) đã đạt 11/19 tiêu chí, xã Thanh Trù đạt 7/19 tiêu chí. Anh Nguyễn Danh Mạnh, Phó phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên cho biết: Chuyển biến mạnh mẽ nhất trong xây dựng NTM của Vĩnh Yên chính từ nhận thức rõ  tầm quan trọng của Chương trình, trên cơ sở đó Thành uỷ, Đảng uỷ các xã cụ thể hoá bằng Nghị quyết, chương trình, muc tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Trong mục tiêu xây dưng NTM, Vĩnh Yên đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung.  Theo đó, thành phố đã hỗ trợ một phần kinh phí toàn bộ lưới che để xây dựng nhà lưới quy mô nhỏ trên địa bàn xã Thanh Trù và phường Đồng Tâm, nhằm phát triển cây rau màu giá trị kinh tế cao. Năm  2012, thành phố tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình trồng rau trong nhà lưới cho các xã, phường với diện tích 500 – 600 m2/ nhà(xã Định Trung có 5 hộ và Thanh Trù 8 hộ). Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 75 hộ gia đình trồng rau trong nhà lưới với hiệu quả kinh tế cao. Cùng với triển khai trồng rau trong nhà lưới, UBND thành phố phối hợp với Sở KH&CN triển khai 2 nhà khung thép có hệ thống tưới phun diện tích 360 m2/ nhà cho 2 hộ ở Định Trung và Thanh Trù; Phối hợp với Trung tâm ứng dụng chuyên giao tiến bộ KHKT Vĩnh Phúc triển khai nhân rộng mô hình xử lý rác thải nông nghiệp bằng chế phẩm sinh học Biomic cho hiệu quả cao, góp phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn….

Cùng với những kết quả đã đạt được, sau 2 năm triển khai chương trình xây dựng NTM ở Vĩnh Yên vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn. Đó là, công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết của tỉnh, thành phố về chương trình xây dựng NTM tới các tầng lớp nhân dân chưa được sâu rộng nên chưa nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự đóng góp của toàn dân. BCĐ từ thành phố xuống xã lúng túng trong quá trình triển khai, một số cán bộ còn nhiều hạn chế, chưa hiểu sâu sát nội dung và phương châm thực hiện chương trình. Những khó khăn nhất vẫn là vốn, nhất là 2 xã nằm trong chương trình số doanh nghiệp trên địa bàn ít nên việc huy động vốn cho xây dựng NTM với các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Thêm nữa, nguồn lực xây dựng NTM từ nhà nước không đủ ngay lập tức. Việc tiếp cận các nguồn vốn thuộc NSNN theo Quyết định 800 của Chính phủ còn triển khai chậm.

Để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tiếp theo, ông Lê Đức Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên cho biết: thành phố sẽ nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm sau 2 năm triển khai chương trình; tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về quy hoạch xây dựng NTM, vận động nhân dân, các doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành, đoàn thể chung tay góp sức xây dựng NTM; huy động mọi nguồn lực để đầu tư có trọng điểm cho các mô hình sản xuất tập trung và các xã đủ điều kiện về đích sớm trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Thành phố cũng sẽ chỉ đạo các xã bám sát quy hoạch đã được duyệt, chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng triển khai các dự án xây dựng cơ bản khi có quyết định vốn đầu tư của Nhà nước; Chỉ đạo các xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng thị trường, đảm bảo đời sống dân sinh, từng bước cải thiện và nâng cao thu nhập cho người lao động.

 

Theo Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào