Chi cục Thuế Vĩnh yên thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet cho 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh

21/05/2013

 

Thực hiện chiến lược cải cách hiện đại hóa ngành thuế đến năm 2020, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế. Năm 2012, chi Cục Thuế Vĩnh Yên đã triển khai thực hiện cho các doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, đã có 600 doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn thành phố thực hiện kê khai qua mạng.

Kê khai thuế qua mạng Internet, doanh nghiệp không phải gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp hồ sơ bằng giấy cho cơ quan thuế. Đây là hình thức giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế văn minh, hiện đại, được pháp luật về thuế và pháp luật về giao dịch điện tử quy định.

 

Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên giải quyết các hồ sơ tại bộ phận một cửa

 

Việc nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đã đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như: tạo thuận lợi cho người nộp thuế, giảm chi phí về thời gian, kinh phí và thủ tục giấy tờ trong việc kê khai thuế; Đảm bảo việc thông tin và số liệu khai thuế của người nộp thuế được gửi đến cơ quan thuế một cách nhanh chóng, chính xác; Giúp giảm thiểu tình trạng quá tải tại cơ quan thuế khi đến kỳ hạn nộp hồ sơ khai thuế. Khi ứng dụng hệ thống kê khai thuế qua mạng doanh nghiệp còn hưởng một số lợi ích khác như không giới hạn số lần gửi 1 tờ khai, khi doanh nghiệp kê khai sai và vẫn còn hạn nộp tờ khai, doanh nghiệp có thể gửi tờ khai thay thế với số lần gửi thay thế không hạn chế trước 24h ngày cuối cùng nộp tờ khai vẫn không bị tính nộp chậm...vv.

Thực hiện Luật sửa đổi bổ sung của Luật quản lý Thuế. Từ ngày 1/7/2013, 100% các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh thực hiện kê khai và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng. Chi cục Thuế thành phố đã triển khai và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào