Thành phố Vĩnh Yên tập trung phát triển công nghiệp – xây dựng

13/06/2013

Thực hiện chương trình phát triển công nghiệp thành phố giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2013, bên cạnh những thuận lợi thì trong cơ cấu phát triển kinh tế của thành phố vẫn gặp không ít khó khăn nhất là trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cùng với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thành phố cũng có các chủ trương, định hướng để hỗ trợ phát triển công nghiệp – xây dựng. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 3.046,38 tỷ đồng, bằng 41,86% kế hoạch và tăng 9,91% so với cùng kỳ.

Thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp thành phố giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2013, trong thời gian qua UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan, tập trung tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, định hướng của thành phố về hỗ trợ phát triển công nghiệp; Tổ chức điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất công nghiệp; Tập huấn nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, quản lý doanh nghiệp; Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở công nghiệp hoạt động; Tổ chức các hoạt động khuyến công theo Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 9/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn. Kết quả 6 tháng đầu năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước đạt 3.046,38 tỷ đồng, bằng 41,86% kế hoạch, tăng 9,91% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 2.686,78 tỷ đồng, bằng 42,83% so với kế hoạch và tăng 7,92% so với cùng kỳ; Ngành xây dựng ước đạt 360 tỷ đồng, bằng 35,82% kế hoạch, tăng 27,66% so cùng kỳ. Trong cơ cấu sản xuất công nghiệp thì công nghiệp ngoài Nhà nước ước đạt 911,884 tỷ đồng, bằng 37,87% so với kế hoạch, tăng 9,05% so với cùng kỳ; Công nghiệp Nhà nước ước đạt 5,66 tỷ đồng, bằng 68,37% so với kế hoạch, tăng 36,93% so với cùng kỳ; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.769,23 tỷ đồng, bằng 45,89% so với kế hoạch, tăng 7,01% so với cùng kỳ.

 

Lãnh đạo tỉnh, thành phố Vĩnh Yên kiểm tra công tác bồi thường giải phóng

mặt bặng tại phường Liên Bảo

 

Tuy  nhiên, theo đánh giá chung của các ngành chức năng thì hoạt động sản xuất công nghiệp – xây dựng 6 tháng đầu năm 2013 vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê của Sở kế hoạch đầu tư, trên địa bàn thành phố có khoảng 1800 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, đến nay có 2 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 1 doanh nghiệp giải thể và con số này có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Số liệu của Chi cục thuế Vĩnh Yên cho thấy: Hiện nay trên địa bàn chỉ có khoảng 1.200 doanh nghiệp thường xuyên có kê khai thuế, số doanh nghiệp còn lại thường xuyên kê khai không phát sinh doanh thu.

Với tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm có dấu hiệu phục hồi, lãi xuất ngân hàng có xu hướng giảm, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang được thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thành phố cũng đã tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi về cơ chế, chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng để tác động, kích thích các doanh nghiệp, các cơ sở và hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển, tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động. …Do vậy giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp – xây dựng thành phố 6 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng 9,91% so với cùng kỳ năm 2012. Số liệu tăng trưởng 9,91% cho thấy đây là dấu hiệu khả quan để ngành công nghiệp – xây dựng của thành phố tiếp tục giữ vững, ổn định và là 1 trong những ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực trong cơ cấu kinh tế của thành phố.

Để thực hiện thành công chương trình phát triển công nghiệp thành phố giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Trước mắt là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch ngành công nghiệp – xây dựng 6 tháng cuối năm 2013, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và nâng cao kiến thức pháp luật về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ khuyến công, cán bộ thống kê các xã, phường, các cán bộ, công chức quản lý công nghiệp của thành phố.

 

                                                                               Việt Cường

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào