6 tháng đầu năm 2013, thành phố thực hiện 37 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng

08/07/2013

 

Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, 6 tháng đầu năm 2013 UBND thành phố đã phê duyệt 22 phương án bồi thường và ra quyết định thu hồi đất cho 11 dự án. Đồng thời chỉ đạo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố thực hiện 37 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó có: 16 dự án mới đang kiểm kê và 21 dự án chuyển tiếp. Trong 16 dự án mới, đang tiến hành kiểm kê, lập phương án bồi thường đối với 756 lượt hộ dân có đất bị thu hồi với tổng diện tích đất thu hồi 17,56 ha (trong đó có 15,71 ha đất nông nghiệp, 1,85 ha đất phi nông nghiệp), kinh phí bồi thường dự kiến trên 35 tỷ đồng. Đối với 21 dự án chuyển tiếp, thành phố đã thực hiện xong 4 dự án, gồm: Đường Yên Lạc – Vĩnh Yên; Nút giao thông nhà thi đấu; Trường Tiểu học Tích Sơn và trường Mầm non Thanh Trù. Các dự án còn lại đang được UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng và đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn: Chủ yếu do người dân còn thắc mắc như yêu cầu thỏa thuận giá, tăng giá bồi thường, trả đất dịch vụ bằng tiền… tập trung ở một số dự án như: Khu công viên văn hóa thể thao, khu cơ khí An Sơn, dự án sân Golf, khu đất dịch vụ Hán Lữ - phường Khai Quang, đất dịch vụ xã Thanh Trù. Qua vận động, tuyên truyền, giải thích đến nay đã có hơn 100 hộ dân thuộc các dự án nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng với số tiền trên 5,6 tỷ đồng, bàn giao diện tích đất gần 3ha cho các dự án.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố kiểm tra tại phường Hội Hợp

 

Thiết nghĩ, để các dự án sớm được triển khai thực hiện, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ lợi ích của chính người dân, cần có sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, các ngành chức năng và của cả hệ thống chính trị. Về phía người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về đền bù, giải phóng mặt bằng, hợp tác cùng với các cơ quan chức năng thực hiện phương án đền bù, giải phóng mặt bằng đảm bảo dân chủ, công khai, theo đúng các quy định của pháp luật.

 

Việt Cường

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào