Hội nghị triển khai các nội dung kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin về doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố

20/11/2013

Chiều ngày 20/11/2013, tại hội trường UBND phường Ngô Quyền, Phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin về doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) trên địa bàn Thành phố.

Tại hội nghị, các học viên được hướng dẫn chi tiết quy trình thu thập, khảo sát thông tin của các doanh nghiệp, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đảm bảo thông tin chính xác vào mẫu biểu. Cụ thể, điều tra viên đã được tìm hiểu về các nội dung: Ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các mặt hàng, sản phẩm chủ yếu; Thông tin về quy mô và tình hình hoạt động của các đơn vị sản xuất CN-TTCN: Vốn, lao động, doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch sản xuất kinh doanh, mặt bằng sản xuất, bảo vệ môi trường; Nhận xét của doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất về công tác giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương; Những khó khăn và kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất CN-TTCN.

Thông qua việc tiến hành khảo sát, thu thập thông tin sẽ làm cơ sở đánh giá về thực trạng hoạt động hiện nay của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố; Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và đề ra định hướng, kế hoạch cũng như các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các đơn vị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn Thành phố từng bước phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.

                                                          Tin: Bích Thảo - Hà Nhung

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào