Phường Đồng Tâm phấn đấu tổng giá trị sản xuất bình quân năm 2020 tăng 16,5%/năm 26/03/2020

Năm 2020, phường Đồng Tâm phấn đấu tổng giá trị sản xuất bình quân tăng 16,5%/năm...

Xã Định Trung: Tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 25/03/2020

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, năm 2020 xã Định Trung xác định: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của địa phương...

Dư nợ vay vốn thông qua ủy thác với tổ chức đoàn thể thành phố Vĩnh Yên đạt trên 113,3 tỷ đồng 18/03/2020

Hiện nay, thành phố Vĩnh Yên có 04 tổ chức hội đoàn thể: Hội Nông dân, Phụ nữ, hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên thực hiện ủy thác vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh...

Thành phố Vĩnh Yên: Tập trung chăm sóc lúa xuân, phòng trừ sâu bệnh hại lúa 17/03/2020

Những ngày này, trên các cánh đồng của các xã, phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, bà con nông dân trong toàn thành phố đang tập trung chă sóc lúa xuân và tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh, để lúa xuân phát triển tốt...

UBND phố Vĩnh Yên: Triển khai kế hoạch phát triển dịch vụ thành phố năm 2020 16/03/2020

Thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế

Phường Hội Hợp triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng cơ bản năm 2019 16/03/2020

Năm 2020, trên địa bàn phường sẽ triển khai 51 dự án với tổng mức đầu tư 477 tỷ 102 triệu. Do vậy, phường Hội Hợp tiếp tục triển khai các dự án đã được tổ chức đấu thầu...

Định Trung năm 2019 giá trị sản xuất các ngành TM-DV trên địa bàn ước đạt gần 330 tỷ đông 16/03/2020

Năm 2019 toàn xã có 93 doanh nghiệp, 447 hộ kinh doanh cá thể góp phần đưa tổng giá trị sản xuất ngành Thương mại - dịch vụ của xã ước đạt 332,9 tỷ đồng...

1.439 lượt hội viên phụ nữ thành phố được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội 12/03/2020

Tính đến ngày 31/12/2019, đã có 1.439 lượt hội viên phụ nữ thành phố Vĩnh Yên được vay vốn từ ngân hành chính sách xã hội tỉnh với tổng dư nợ trên 47 tỷ đồng...

Năm 2020 Phường Liên Bảo phấn đấu ngành thương mại dịch vụ chiếm 65,89% cơ cấu kinh tế 12/03/2020

Bám sát định hướng phát triển kinh tế của thành phố, trong những năm qua phường Liên Bảo đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ...

Tổng giá trị sản xuất các nghành kinh tế thành phố năm 2019 ước đạt trên 67.216 tỷ đồng 27/02/2020

Theo báo cáo của UBD thành phố, năm 2019, tổng giá trị sản xuất ước đạt 67.216,4 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2018, bằng 100,3%

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào