Chi cục Thuế Vĩnh Yên: Tập huấn chính sách thuế mới cho doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh lớn về hóa đơn điện tử và chế độ kế toán 27/06/2019

Sáng ngày 27/6/2019, Chi cục Thuế Vĩnh Yên tổ chức tập huấn chính sách thuế mới cho doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh lớn về hóa đơn điện tử, chế độ kế toán và đối thoại với người nộp thuế...

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2019 tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2018 27/06/2019

Theo báo cáo của UBND Thành phố, 6 tháng đầu năm 2019, thành phố đã tập trung quán triệt, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường, tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp tích cực triển khai cụ thể hóa các Nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh, thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Xã Định Trung: Tổng giá trị CN-XD 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 138,5 tỷ đồng 27/06/2019

Theo báo cáo của UBND xã Định Trung hiện nay trên địa bàn xã có tổng số 90 công ty và hộ gia đình cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng...

UBND thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt 25/06/2019

Loài tôm càng đỏ là loài không có trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam và được xác định là loài ngoại lai xâm hại...

Thành phố Vĩnh Yên: Đa dạng hình thức hỗ trợ kinh tế hợp tác xã 17/06/2019

Được sự quan tâm, khuyến khích, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã có điều kiện để phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

UBND thành phố Vĩnh Yên làm việc với Tổ công tác của tỉnh về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi 14/06/2019

Chiều ngày 14/6/2019, UBND thành phố Vĩnh Yên có buổi làm việc với Đoàn công tác của BCĐ tỉnh về kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn thành phố...

Thành phố Vĩnh Yên 6 tháng đầu năm 2019 giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 8,1% so với cùng kỳ 11/06/2019

Những tháng đầu năm 2019, ngành dịch vụtrên địa bàn thành phố tiếp tục phát triển đa dang, phong phú từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị...

Vĩnh Yên, thu hoạch xong trên 90% diện tích lúa chiêm xuân 03/06/2019

Vụ chiêm xuân năm nay, thành phố Vĩnh Yên gieo cấy trên 1.200 ha lúa xuân, với các giống chủ lực là Thiên ưu 8, Hương Thơm, TBR 225..., trong đó chủ yếu là trà xuân chính vụ...

Vĩnh Yên ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 31/05/2019

Để ngăn ngừa dịch bệnh lan ra diện rộng, Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo các phòng chức năng và UBND các xã, phường tăng cường giám sát dịch bệnh...

Thành phố Vĩnh Yên tăng cường giải pháp ngăn chặn, kiểm soát dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn 24/05/2019

Hiện nay, bệnh dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) đã và đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước và chưa có dấu hiệu dừng lại...

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào