Hội Hợp: Chăm sóc lúa mùa năm 2018, triển khai diệt chuột phá hoại phun thuốc trừ sâu bệnh 29/08/2018

Vụ Mùa năm 2018 phường Hội Hợp có 507,3 ha canh tác, trong đó diện tích cấy lúa có 416,38 ha. Số diện tích còn lại là cây rau màu.

Phòng kinh tế thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp 24/08/2018

Sáng ngày 24/8/2018, Phòng kinh tế thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân 4 xã, phường Đồng Tâm, Hội Hợp, Thanh Trù và Định Trung...

HTX Nông nghiệp Đông Đạo: Chăm sóc lúa mùa triển khai diệt chuột phá hoại lúa phun thuốc trừ sâu bệnh 23/08/2018

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Đạo, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên vụ mùa năm 2018 có hơn 120 ha gieo cấy vụ mùa...

Xã Định Trung tích cực phòng trừ sâu bệnh hại lúa 17/08/2018

Vụ mùa năm nay, xã Định Trung gieo cấy gần 130 ha lúa mùa, với các giống lúa lực là KD 18, HT1, RVT 225, Thiên ưu 8...

58 hội viên phụ nữ xã Định Trung được vay vốn phát triển kinh tế 17/08/2018

Hiện nay, Hội LHPN xã Định Trung có trên 1.540 hội viên tham gia sinh hoạt ở 14 chi hội...

Phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị: Tuyên truyền, phổ biến chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn cho nông dân 17/08/2018

Sáng ngày 17/8/2018, Phòng Kinh tế thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn cho gần 100 hội viên nông dân trong toàn thành phố...

Thanh Trù tập trung chăm sóc lúa mùa 16/08/2018

Vụ mùa năm nay xã Thanh Trù gieo cấy gần 300 ha lúa mùa, trong đó diện tích lúa mùa sớm trên 100 ha, với các giống chủ yếu là RVT; HT1; BC15; Thiên ưu...

6 tháng đầu năm 2018, thu ngân sách trên địa bàn phường Khai Quang ước đạt 3,861 tỷ đồng 14/08/2018

Theo số liệu báo cáo của UBND phường Khai Quang, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn phường ước đạt 3,861 tỷ đồng...

Xã Thanh Trù 6 tháng đầu năm 2018 giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 145 tỷ đồng 08/08/2018

Thực hiện chương trình phát triển kinh tế của địa phương, 6 tháng đầu năm 2018, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã Thanh Trù tiếp tục phát triển ổn định...

6 tháng đầu năm 2018, giá trị ngành thương mại - dịch vụ phường Đống Đa đạt trên 220 tỷ đồng 07/08/2018

Với đặc thù là phường nội thị, diện tích đất nông nghiệp của người dân ngày càng bị thu hẹp do sự phát triển của đô thị...

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào