Xã Thanh Trù: Doanh thu phát triển CN - XD năm 2018 tăng 15,4% so với cùng kỳ 07/01/2019

Năm 2018 trên địa bàn xã đã có nhiều khởi sắc, sản xuất công nghiệp cá thể, thu hút nhiều lao động có việc làm thu nhập ổn định

Thành phố Vĩnh Yên năm 2018 giá trị sản xuất Ngành công nghiệp – xây dựng tăng 18,4% so với cùng kỳ 04/01/2019

Các doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động khai thác và tìm kiếm thị trường; Tham gia liên kết, liên doanh mở rộng quy mô phát triển sản xuất...

Phường Ngô Quyền: Tổng doanh thu DV-TM năm 2018 tăng 17,46% so với cùng kỳ 26/12/2018

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, ngày từ đầu năm, Đảng Ủy - HĐND - UBND phường Ngô Quyền đã xây dựng kế hoạch có nhiều giải pháp tập trung, chỉ đạo và từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh hoạt động kinh doanh buôn bán, dịch vụ thương mại...

Xã Định Trung: Doanh thu phát triển Dịch vụ - Thương mại năm 2018 tăng 16,1% so với cùng kỳ 21/12/2018

Phát triển dịch vụ thương mại của xã Định Trung năm 2018 tiếp tục phát triển và có nhiều khởi sắc tạo ra nhiều động lực thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ, thương mại trên địa bàn...

Giá trị sản xuất công nghiệp phường Ngô Quyền năm 2018 tăng 12,9% so với cùng kỳ 17/12/2018

Năm 2018 sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phường Ngô Quyền thành phố Vĩnh Yên từng bước có nhiều khởi sắc là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, HĐND-UBND phường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời tuyên truyền động viên khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển...

Phòng Kinh tế thành phố: Tập huấn kiến thức về văn minh thương mại và xúc tiến thương mại 23/11/2018

Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về văn minh thương mại và xúc tiến thương mại; văn hóa kinh doanh, nghệ thuật kinh doanh, kỹ năng bán hàng

Phòng Kinh tế thành phố: Tập huấn kiến thức về văn minh thương mại và xúc tiến thương mại 16/11/2018

Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về văn minh thương mại và xúc tiến thương mại; văn hóa kinh doanh, nghệ thuật kinh doanh

Thành phố Vĩnh Yên thu hút các nguồn lực phát triển dịch vụ 09/11/2018

Để thúc đẩy lĩnh vực dịch vụ phát triển, thành phố Vĩnh Yên đã quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại

Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên tăng cường các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế 07/11/2018

Xác định việc quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế là khâu quan trọng trong công tác quản lý thuế, thời gian qua, Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên đã tập trung rà soát, đối chiếu các khoản nợ để phân tích, phân loại và áp dụng các biện pháp xử lý phạt do chậm nộp tiền thuế...

Phường Liên Bảo 9 tháng năm 2018 giá trị ngành Thương mại - dịch vụ tăng 18% so với cùng kỳ 31/10/2018

Bám sát định hướng phát triển kinh tế của thành phố, cấp ủy, chính quyền phường Liên Bảo đã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ...

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào