UBND Thành phố triển khai công tác sản xuất vụ đông xuân năm 2013-2014 22/11/2013

Vụ đông xuân năm 2012-2013 toàn thành phố gieo trồng được gần 1750 ha với tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 7800 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ...

Hội nghị triển khai các nội dung kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin về doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố 20/11/2013

Phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin về doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố...

Thành phố Vĩnh Yên thu hoạch lúa mùa triển khai trồng cây vụ đông 20/09/2013

Vụ mùa năm 2013, thành phố Vĩnh Yên gieo cấy lúa mùa trên diện tích gần 1183ha, đạt 105,6% kế hoạch. Các giống lúa gieo cấy vụ mùa chủ yếu là giống KD18, Q5, HT1, LTh31, LCH33...

Hội Liên hiệp Phụ nữ Vĩnh Yên tích cực khai thác và quản lý tốt các nguồn vốn vay 16/09/2013

Qua phong trào, các cấp hội phụ nữ Thành phố đã vận động được gần 2.300 chị giúp cho gần 700 hộ phụ nữ nghèo với tổng số tiền trên 1 tỷ 200 triệu đồng...

6 tháng đầu năm 2013, thành phố thực hiện 37 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng 08/07/2013

Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, 6 tháng đầu năm 2013 UBND thành phố đã phê duyệt 22 phương án bồi thường và ra quyết định thu hồi đất cho 11 dự án...

Hội nghị thăm quan đầu bờ giống Dưa Lê tại xã Định Trung 05/07/2013

Ngày 5/7, tại UBND xã Định Trung, phòng Kinh Tế thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp với UBND xã Định Trung tổ chức hội nghị thăm quan đầu bờ mô hình trồng Dưa Lê VL 1000...

Thành phố Vĩnh Yên tập trung phát triển công nghiệp – xây dựng 13/06/2013

Kết quả 6 tháng đầu năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước đạt 3.046,38 tỷ đồng, bằng 41,86% kế hoạch, tăng 9,91% so với cùng kỳ...

Hội nghị tham quan đầu bờ giống lúa Thục Hưng 6 22/05/2013

Sáng ngày 22/5, tại xã Thanh Trù phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp với Trạm khuyến nông thành phố tổ chức hội nghị tham quan đầu bờ giống lúa Thục Hưng 6...

Chi cục Thuế Vĩnh yên thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet cho 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh 21/05/2013

Kê khai thuế qua mạng Internet, doanh nghiệp không phải gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp hồ sơ bằng giấy cho cơ quan thuế. Đây là hình thức giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế văn minh, hiện đại...

Vĩnh Yên sau 2 năm xây dựng nông thôn mới 28/03/2013

Chương trình xây dựng NTM của thành phố đã đạt được những kết quả nhất định; bước đầu đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của tầng lớp cán bộ, đảng viên...

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào