Khai mạc lớp tập huấn về văn minh thương mại và xúc tiến thương mại 19/09/2014

Sáng ngày 19/9/2014, Phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp với UBND phường Khai Quang và UBND xã Thanh Trù tổ chức khai mạc lớp tập huấn về xúc tiến thương mại, văn minh thương mại tại xã Thanh Trù...

Xã Định Trung thu hoạch được 80% diện tích lúa mùa 19/09/2014

Vụ mùa năm 2014, xã Định Trung có 122 ha diện tích cấy lúa, bằng các giống lúa: Khang dân 18, khang dân siêu nguyên chủng, LTH 31, Hương Thơm, Nếp R97…

Thành phố Vĩnh Yên tỷ lệ doanh nghiệp đăng kí thực hiện kê khai thuế qua mạng đạt 96,1% 18/09/2014

Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên là một trong số những đơn vị triển khai sớm và khuyến khích được doanh nghiệp tham gia đăng kí thực hiện với tỷ lệ cao: 1.310/1.364 doanh nghiệp đăng kí thực hiện, đạt 96,1%.

Bà con nông dân phường Đồng Tâm thành phố Vĩnh Yên thu hoạch vụ mùa 18/09/2014

Hiện nay, bà con nông dân phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên đang tích cực xuống đồng thu hoạch nhanh gọn các diện tích lúa mùa đã chín, để chuẩn bị gieo trồng cây vụ đông năm 2014.

Hoạt động của Câu lạc bộ kinh tế Cựu chiến binh - Cựu quân nhân thành phố Vĩnh Yên 12/09/2014

Hiện nay, với 9 CLB kinh tế CCB - CQN ở các xã, phường, các CLB đã hỗ trợ giúp đỡ hội viên về vốn, vật tư trên 300 triệu đồng...

Phường Đống Đa với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 11/09/2014

Trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường Đống Đa luôn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân...

Thành phố Vĩnh Yên ra quân “Tháng đảm bảo trật tự đô thị” 10/09/2014

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 115 năm đô thị Vĩnh Yên và đón nhận Quyết định công nhận Vĩnh Yên là đô thị loại II của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Vĩnh Yên đã xây dựng và triển khai kế hoạch “Tháng đảm bảo trật tự đô thị”...

Phường Khai Quang phát triển thương mại dịch vụ 08/09/2014

Trong những năm gần đây phường Khai Quang đã tập trung lãnh đạo, tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, nâng cao đời sống của người dân địa phương...

Xã Định Trung: Đường về đích nông thôn mới còn nhiều khó khăn 15/08/2014

Năm 2011, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên được chọn là 1 trong 20 xã điểm của tỉnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo lộ trình, hết năm 2013, Định Trung phải cán đích và đạt 19 tiêu chí...

Thành phố Vĩnh Yên cơ bản đạt chuẩn đô thị loại II 19/05/2014

Đối chiếu với các quy định của Chính phủ và Bộ Xây dựng, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản đã đạt các tiêu chuẩn của đô thị loại II với 86,98 điểm...

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào