Phụ nữ phường Tích Sơn kinh doanh giỏi 22/02/2012

Thực hiện chủ trương chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh doanh, thương mại, dich vụ, những năm qua, nhiều hội viên Hội phụ nữ phường tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên đã nhanh nhạy tiếp cận thị trường, tìm ra hướng kinh doanh phù hợp, trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào