6 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng phường Tích Sơn đạt 93,1 tỷ đồng 17/07/2018

Xác định phát triển công nghiệp - xây dựng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngay từ đầu năm, Đảng ủy - HĐND - UBND phường Tích Sơn đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất...

140 hội viên phụ nữ phường Đồng Tâm được vay vốn phát triển kinh tế 16/07/2018

Để từng bước nâng cao đời sống hội viên, những năm qua Hội phụ nữ phường đã đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế...

Thành phố Vĩnh Yên tăng cường công tác quản lý đô thị 12/07/2018

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XX, phấn đấu Vĩnh Yên cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2019...

6 tháng đầu năm ngành Thương mại - Dịch vụ phường Đồng Tâm ước đạt gần 417 tỷ đồng 09/07/2018

phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên đã khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách cho các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế ngoài quốc doanh...

Hội Nông dân phường Khai Quang tạo vốn giúp hội viên phát triển kinh tế 04/07/2018

Tạo vốn vay, giúp hội viên giảm nghèo và làm giàu là việc làm luôn được Hội Nông dân phường Khai Quang quan tâm thực hiện trong những năm qua...

Vĩnh Yên tích cực chuẩn bị sản xuất vụ mùa năm 2018 03/07/2018

Theo kế hoạch, vụ mùa năm 2018, thành phố Vĩnh Yên dự kiến gieo cấy 1.170 ha lúa, năng suất phấn đấu đạt 50,09 tạ/ha, với sản lượng 5.860 tấn...

Hợp tác xã Đông Đạo, phường Đồng Tâm: Triển khai gieo cấy lúa mùa 2018 02/07/2018

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Đạo, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, vụ mùa 2018 có hơn 130ha canh tác...

Dấu ấn công tác Hội và phong trào nông dân thành phố Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2013-2018 27/06/2018

Hiện nay, Hội Nông dân thành phố Vĩnh Yên có 8 đơn vị Hội cơ sở với 99 chi hội nông dân, trong đó có 82 chi hội khu dân cư và 17 chi hội nghề nghiệp với tổng số 8.075 hội viên...

Thành phố Vĩnh Yên 6 tháng đầu năm 2017 giá trị ngành nông nghiệp ước đạt 153 tỷ đồng 25/06/2018

Những tháng đầu năm 2018, lĩnh vực nông nghiệp của thành phố tiếp tục phát triển ổn định, với tổng giá trị toàn ngành ước đạt 153 tỷ đồng.

Thành phố Vĩnh Yên 6 tháng đầu năm 2018 giá trị sản xuất Ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt trên 19.418 tỷ đồng 25/06/2018

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, trong thời gian tới thành phố tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào