Thành phố Vĩnh Yên có số nợ đọng xây dựng cơ bản thấp nhất tỉnh 19/09/2018

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến nay, Vĩnh Phúc còn nợ xây dựng cơ bản hơn 627,2 tỷ đồng, giảm 2.573,3 tỷ đồng so thời điểm 31/12/2014 (trước khi Luật Đầu tư công có hiệu lực)...

Xã Định Trung khẩn trương thu hoạch lúa mùa 12/09/2018

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Định Trung đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa...

Thành phố Vĩnh Yên tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,28% 04/09/2018

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thành phố Vĩnh Yên luôn quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là đối với các đối tượng là hộ nghèo...

Hội Hợp: Chăm sóc lúa mùa năm 2018, triển khai diệt chuột phá hoại phun thuốc trừ sâu bệnh 29/08/2018

Vụ Mùa năm 2018 phường Hội Hợp có 507,3 ha canh tác, trong đó diện tích cấy lúa có 416,38 ha. Số diện tích còn lại là cây rau màu.

Phòng kinh tế thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp 24/08/2018

Sáng ngày 24/8/2018, Phòng kinh tế thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân 4 xã, phường Đồng Tâm, Hội Hợp, Thanh Trù và Định Trung...

HTX Nông nghiệp Đông Đạo: Chăm sóc lúa mùa triển khai diệt chuột phá hoại lúa phun thuốc trừ sâu bệnh 23/08/2018

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Đạo, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên vụ mùa năm 2018 có hơn 120 ha gieo cấy vụ mùa...

Xã Định Trung tích cực phòng trừ sâu bệnh hại lúa 17/08/2018

Vụ mùa năm nay, xã Định Trung gieo cấy gần 130 ha lúa mùa, với các giống lúa lực là KD 18, HT1, RVT 225, Thiên ưu 8...

58 hội viên phụ nữ xã Định Trung được vay vốn phát triển kinh tế 17/08/2018

Hiện nay, Hội LHPN xã Định Trung có trên 1.540 hội viên tham gia sinh hoạt ở 14 chi hội...

Phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị: Tuyên truyền, phổ biến chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn cho nông dân 17/08/2018

Sáng ngày 17/8/2018, Phòng Kinh tế thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn cho gần 100 hội viên nông dân trong toàn thành phố...

Thanh Trù tập trung chăm sóc lúa mùa 16/08/2018

Vụ mùa năm nay xã Thanh Trù gieo cấy gần 300 ha lúa mùa, trong đó diện tích lúa mùa sớm trên 100 ha, với các giống chủ yếu là RVT; HT1; BC15; Thiên ưu...

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào