204 hộ nông dân thành phố được vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân

14/05/2018

 

Nhằm nâng cao đời sống hội viên nông dân, cùng với tăng cường công tác tập huấn nâng cao kiến thức, hội nông dân thành phố đã tạo điều kiện cho hội viên nông dân được vay vốn phát triển kinh tế. Tính đến nay, Hội Nông dân thành phố đang quản lý 16 Dự án, với tổng nguồn vốn là: 5.142 triệu đồng cho 204 hộ vay, trong đó: quỹ hỗ trợ nông dân (QHTND) của tỉnh 4.690 triệu đồng cho 157 hộ vay; QHTND của Thành phố 263 triệu đồng cho 08 hộ vay; QHTND cơ sở 189 triệu đồng cho 39 hộ vay. Các dự án cho vay tập trung vào phát triển kinh tế về: sản xuất kinh doanh nhôm sắt; chăn nuôi trang trại; sản xuất kinh doanh đồ gỗ; chăn nuôi bò sinh sản; sản xuất rau an toàn; kinh doanh dịch vụ… Nhìn chung, các hộ được vay vốn đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống gia đình.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý nguồn vốn, nâng cao chất lượng các nguồn vốn vay, góp phần cùng các cấp, các ngành của Thành phố từng bước nâng cao đời sống của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của thành phố xuống còn trên 1,2%./.

 

T/h: Thu Hằng

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào