Thành phố Vĩnh Yên phát huy thế mạnh dịch vụ, thương mại

02/08/2018

Với nhiều giải pháp đồng bộ, những năm qua hoạt động thương mại - dịch vụ (TM-DV) của thành phố Vĩnh Yên luôn phát triển mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp lớn vào thu ngân sách, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

 

 

Phát huy thế mạnh là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh, những năm qua, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục thu hút đầu tư vào địa bàn và thu ngân sách liên tục tăng; tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao.

Giai đoạn 2016 - 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố đạt 17,4%. Trong đó, ngành TM-DV có mức tăng trưởng và đóng góp vào giá trị gia tăng cao nhất bình quân hàng năm đạt 18,5%.

Riêng 6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị ngành sản xuất ngành TM-DV của Vĩnh Yên ước đạt 3.600 tỷ đồng, chiếm 61,6% trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Hoạt động dịch vụ trên địa bàn thành phố phát triển đa dạng về loại hình và quy mô; số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thương mại, khách sạn, nhà hàng, du lịch và dịch vụ chất lượng cao tăng nhanh.

Hiện, trên địa bàn thành phố có 851 doanh nghiệp và hơn 7.000 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Các loại hình dịch vụ về bưu chính viễn thông, vận tải, kho bãi, y tế, giáo dục, đào tạo, khách sạn, nhà hàng… phát triển mạnh mẽ. Hoạt động tài chính, tín dụng trên địa bàn ngày càng sôi động, thu hút nhiều tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng thương mại với hệ thống điểm giao dịch tiện lợi.

Kết quả trên là nhờ thành phố có những định hướng rõ ràng trong phát triển kinh tế. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt mục tiêu phát triển TM-DV trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trụ cột trong cơ cấu kinh tế của thành phố.

Trên cơ sở đó, HĐND, UBND thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, đề án về phát triển ngành TM-DV với hàng loạt các giải pháp đồng bộ. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển TM-DV phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.

Chủ tịch UBND phường Khai Quang Nguyễn Xuân Huy cho biết: “Trên cơ sở các nghị quyết, chương trình của thành phố, phường Khai Quang đã xây dựng kế hoạch phát triển ngành TM-DV trên địa bàn, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về hiệu quả kinh tế từ phát triển dịch vụ, thực hiện nếp sống văn minh thương mại; đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Khai Quang…

Với nhiều giải pháp đồng bộ, hoạt động TM-DV trên địa bàn phường đã có bước phát triển mạnh, đặc biệt là các loại hình kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà trọ, siêu thị, trung tâm thương mại…

Để thúc đẩy TM- DV phát triển, thành phố Vĩnh Yên quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; triển khai và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào đối với các dự án được phê duyệt; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cấp phép kinh doanh; làm tốt hoạt động hỗ trợ để doanh nghiệp tiếp cận và hưởng các chính sách ưu đãi của trung ương, của tỉnh về đất đai, ưu đãi đầu tư; tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ; quan tâm triển khai việc xây dựng và hoàn thiện quy hoạch phát triển các trung tâm thương mại, chợ truyền thống trên địa bàn.

Thành phố Vĩnh Yên phấn đấu đến năm 2020, giá trị ngành TM-DV chiếm 63 - 64% trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Để đạt được mục tiêu đó, thành phố sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư vào các lĩnh vực TM-DV; ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết nối các khu dịch vụ,tổ chức thí điểm và quản lý hiệu quả một số tuyến phố chuyên doanh; khuyến khích và áp dụng các chính sách hỗ trợ với các thành phần kinh tế, đặc biệt là thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tham gia đầu tư, khai thác những thế mạnh của thành phố về dịch vụ, vui chơi, giải trí chất lượng cao…

Nguồn: VPO

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào