6 tháng đầu năm 2018 xã Định Trung triển khai thực hiện 36 dự án

06/08/2018

Trong thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Định Trung luôn quan tâm chỉ đạo và thực hiện theo quy định công tác quản lý, giám sát do vậy công trình thi công đạt chất lượng, hiệu quả. Cùng với đó, UBND xã tập trung thực hiện các giải pháp để giảm nợ XDCB như: Hạn chế phê duyệt, triển khai dự án mới, chỉ phê duyệt những dự án thật cấp thiết, có chủ trương đầu tư của thành phố, chỉ phê duyệt các dự án có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; công tác quản lý vốn đầu tư được thực hiện trên cơ sở kế hoạch đề ra; giải ngân vốn cho những dự án trong kế hoạch hoặc dự án bổ sung được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, 6 tháng đầu năm 2018, UBND xã Định Trung triển khai thực hiện 36 dự án trong đó có 11 dự án quyết toán, 14 dự án hoàn thành; 5 dự án chuyển tiếp; 4 dự án mới; 02 dự án chuẩn bị đầu tư. Tổng vốn đầu tư phát triển được giao 12.675, khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 4.106 triệu đồng đạt 55% kế hoạch./.

 

T/h: Nguyệt Ánh

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào