Xã Thanh Trù 6 tháng đầu năm 2018 giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 145 tỷ đồng

08/08/2018

Thực hiện chương trình phát triển kinh tế của địa phương, 6 tháng đầu năm 2018, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã Thanh Trù tiếp tục phát triển ổn định, tập trung vào các ngành nghề: Cơ khí, hàn sì, nhôm kính…, giá trị toàn ngành  ước đạt 45 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Để lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, từng bước nâng cao đời sống người dân, trong thời gian tới xã Thanh Trù tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của các cấp về việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao tay nghề cho người lao động…

                                                                                    T/h: Thu Hằng

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào