Phòng kinh tế thành phố Vĩnh Yên tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghề và định hướng sản xuất cho người nghèo

26/09/2018

 

Sáng ngày 26/9/2018, tại phường Đồng Tâm phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghề và định hướng sản xuất cho người nghèo phường Đồng Tâm và phường Hội Hợp.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu các cơ chế, chính sách của HĐND, UBND tỉnh về hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 như: Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định hỗ trợ áp dụng quy trình thực hiện sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản và hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ; hướng dẫn số 20 của liên sở về thực hiện các nội dung hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất trong nông nghiệp, thủy sản và hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi gà an toàn sinh học; quy trình, kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho một số loại rau đang được thị trường ưa chuộng như: Bắp cải, cà chua,…

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các hộ nghèo được tiếp cận với cơ chế chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp; nắm bắt được một số mô hình phát triển trong chăn nuôi, trồng trọt, từ đó căn cứ vào điều kiện cụ thể của gia đình để lựa chọn cách thức phát triển kinh tế phù hợp để sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

                                                                           T/h: Thu Hằng - Bích Thảo

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào