HTX Nông nghiệp Đông Đạo: Triển khai thu hoạch lúa mùa

04/10/2018

Vụ mùa năm nay, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Đạo, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên có hơn 122 ha gieo cấy vụ mùa. Ngay từ đầu vụ ban quản lý HTX đã tổ chức tuyên truyền khuyến cáo tới người dân về  chấp hành lịch gieo trồng vụ mùa,  đồng thời phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật về gieo trồng, chăm sóc, dự thính, dự báo chu kì phát  triển sâu bệnh phá hoại. Thời kỳ gieo cấy vụ mùa năm nay, thời tiết khá thuận lợi cho nông nghiệp, bởi vậy chỉ trong thời gian ngắn nông dân HTX Đông Đạo, phường Đồng Tâm gieo cấy hết diện tích hơn 122ha bằng các giống lúa: HT1, Khang dân 18, Khang dân 28, TBR 225, BC15… đúng khung thời vụ. Đến nay, diện tích cây lúa đã chín, nông dân HTX Đông Đạo, phường Đồng Tâm triển khai thu hoạch lúa xong lúa mùa. Năng xuất bình quân ước đạt 130kg/sào.

                                                                                             T/h: Ngọc Sơn

           

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào