Trên 1.560 hội viên phụ nữ được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội

30/10/2018

 

Trong những năm qua, Hội Phụ nữ thành phố Vĩnh Yên luôn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội, tiêu biểu là hoạt động giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.

  Hiện nay, Hội phụ nữ thành phố có trên 17.600 hội viên phụ nữ. Để nâng cao đời sống hội viên, Hội đã chú trọng phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cung cấp kiến thức phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ; trong nông nghiệp tập trung nuôi trồng cây, con cho năng suất, chất lượng cao; duy trì các phong trào giúp đỡ phụ nữ nghèo có địa chỉ ; giúp nhau thường xuyên…Cùng với đó, Hội đã chủ động tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế từ ngân hàng chính sách xã hội.  Tính đến nay, đã có trên 1.560 lượt hội viên phụ nữ được vay vốn với tổng số tiền trên 39 tỷ đồng. Trong đó: Cho vay hộ nghèo trên 6,4 tỷ đồng; hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên 10,6 tỷ đồng; học sinh, sinh viên trên 2,1 tỷ đồng; nước sạch VSMT trên 7,4 tỷ đồng; giải quyết việc làm gần 12 tỷ đồng…Nhìn chung, các hộ được vay vốn đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, đời sống gia đình từng bước được cải thiện, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố xuống còn 1,28%.

                                                                        T/h:Thu Hằng

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào