Năm 2018 thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt trên 2.647 tỷ đồng

07/01/2019

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của thành ủy, HĐND, UBND thành phố   và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cùng với sự năng động sáng tạo của các thành phần kinh tế, do đó kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển ổn định, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 2.647 tỷ đồng, bằng 120% dự toán tỉnh giao; bằng 110% dự toán thành phố giao, tăng 51% so với cùng kỳ. Trong đó có 12/15, khoản thu nội địa đạt và vượt dự toán HĐND thành phố giao là: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế bảo vệ môi trường; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết…Việc thu ngân sách đạt kết quả tốt đã đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các hoạt động điều hành quản lý nhà nước của thành phố.

 

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; Tăng cường công tác quản lý, khai thác các nguồn thu; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nộp thuế; Đẩy mạnh thực hiện các giao dịch thông qua hệ thống điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi giao dịch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế…

                                                                            T/h: Thu Hằng

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào